Gundsømagle
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020403-20

Fredningsnr.
30279

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 1/5 1905, parc. Peter Pedersen Afmærkn.: 1929, H.C. Broholm Langdysse, 15 x 9 m; kammer af 3 stående og 1 væltet bæresten, 2 gangsten. Randsten: S 8, V 3, N 9, østenden skråt afskåret af skeldige.
Undersøgelsehistorie  (7)
1889 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En ødelagt Langdysse. 50' lang V-Ø. 11' fra den vestl. Ende staar et delvis forstyrret, femsidet Gravkammer, hvoraf de 2 Sidestene mangle, med 2 Indgangsstene, Retn. Ø.t.Nø-V.t.Sv. Dækstenen er 6 1/3' lang og paa det Bredeste 5 3/4' bred, med mindst 17 "cups", hvoraf de største ere 3" i Diam. i Randen. Over Dyssens Ende imod Ø gaar et Skjel, saa at Dyssens østl. Ende ligger paa Matrno. 14. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 15 x 9 m; Kammer af 3 staaende og 1 væltet Bæresten, 1 Dæksten, 2 Gangsten. Randsten: S 8, V 3, N 9; Østenden skraat afskaaret af Skeldige.

1958 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, mål ca 12x6 m med Ø-V'lig længderetning, med høj ca 1 m over terrænet, enkelte randsten synlige. Mod vest et dyssekammer 3 bæresten + 1 væltet og 2 gangsten mod S samt 1 dæksten. Kammer ca 1 m over højen. Østlige del afskåret af skeldige. Dyssen ligger på nordvendt skråning ned mod et moseområde, delvist anvendt som losseplads, placeret ca 100 m øst for markvej, ingen adgang over marken. Der vokser enkelte mindre løvtræer på dyssen. Omtrent 50 m fra dyssen en højspændingsledning med ledninger vest for dyssen. ** Seværdighedsforklaring ** Hvis moseområdet blev ryddet for affald en fin beliggenhed. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)