Gundsøgrd.'s Udlod
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020403-23

Fredningsnr.
302810

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 5/8 1889, propr. V. Hilarius Kalkau. Langdysse. 15 x 9 m. Kammer af 4 bæresten. Randsten: NV 4, SØ 4, NØ 6, SV 8.
Undersøgelsehistorie  (6)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En rectangulair Langdysse. 47' lang Sø-Nv. Breden: i den nv Ende 27', i den sø Ende 26'. 18 3/4' fra den sø og 21' fra den nv Ende, 9' fra den nø og 9 3/4' fra den sv Side staar et Kisteformet kammer (Retn. Nø-Sv), af 4 Sidestene, de to Endestene imellem Sidestenene; den sv Endesten er kun 2'10" høi; den sø Sidesten hviler paa 2 Stene. Dækstenen mangler. Indvendig er Kisten 5 1/4' lang og 4 3/4' dyb; i den nø Ende 3 2/3', i den sv Ende 3 1/2' bred. Ved Dyssens nv Ende ( 10 1/2' fra den nø og 11' fra den sv Side, 7' fra den nv Ende), sees Toppen af 7 Stene, rimeligviis af en rectangulair Kiste, 4 1/2' l. (Nv-Sø), 3 1/4' bred i den nv og 4' bred i den sø Ende. Store Randstene: I den nv Ende: 4 staaende; den største 4 3/4' høi. I den nø Side: 5 staaende, 1 skreden. I den sø Ende: 1 staaende, 3 væltede. I den sv Side: 4 staaende, 4 væltede. Proprietair V.Hilarius Kalkau har skjænket Dyssen til Fredlysning. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1890 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 15 x 9 m. Kammer af 4 Bæresten. Randsten: NV 4, SØ 4, NØ 6, SV 8.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdyssens mål, ca 15x9, højde ca. 1 m med randsten, der rager ca 1 m over højsiden. I midten 3 (ikke 4) bæresten til et kammer, Ø-V'lig retning. Nogle randsten er væltede (i ældre tid) og højen er trampet af dyr, deuden ligger der en del træ på højen. Højen ligger på en græsmark, ca 50 m fra en grusgrav. Da ejeren ikke var tilstede snakkede jeg med en ansat, og han sagde, at der ikke mere skulle dyr på græs - ellers skal højen hegnes ind - lovede at give besked til ejer. Navn og adresse på ejer. Placeret på skråning ned mod et sumpet område, nær Værebro ådal. Ingen adgang, ligger ca 100 m fra landevejen på mark. Genberejsning 12/12 1983. Det nævnte affald var fjernet og højen var helt tilgroet med græs og grønne planter. Jeg snakkede med en ansat, der sagde, at dyrene selv var løbet ind på marken med dyssen fra en nabomark - der var ikke dyr på denne mark normalt. Hegnet omkring marken var i meget ringe forfatning, så det er sikkert rigtigt. På 4-cm kortet er der tegnet en grusgrav ind ca 50 m mod N. Det ser ud til at være en ældre gravning, da skråningen er noget tilgroet med græsser. skråningen hælder ca 60-70° og bunden er vandfyldt, enkelte steder er der vanderoderede kløfter. Ved grusgravens kant, Ø for indkørslen ca 60 m NNV for dyssen er der plantet enkelte fyrretræer/græsser, alder ca 10 år? Den 22/12-83 er der skrevet til ejer og oprettet nyt sagnr. (Margareta Bækmose og Tove ...), i brevet blot nævnt at dyssen er besigtiget og fundet i orden og at de almindelige fredningsbestemmelser gælder for anlægget. ** Sagsbehandlerkommentarer ** F2753/70, F53-149. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)