Aasholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020403-24

Fredningsnr.
302811

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 5/8 1889, Kirstine Nielsen, f. Augustinusdatter, enke efter gdr. Niels Nielsen. Diplom Runddysse. 8 x 12 m; kammer af 3 bærsten og dæksten med 5 skålformede fordybninger. 16 randsten.
Undersøgelsehistorie  (9)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Runddysse, lav. Diameter: 24 3/4' NNø-SSv, 34 2/3' VNv-ØSø. Midt i Dyssen et Kisteformet Gravkammer, næsten helt fyldt, Retn. NNø-SSv. I NNø en Endesten, mellem 2 Sidestene, i den ssv Ende er ingen Endesten synlig. En stor Overligger, der er 7 1/2' lang, 4' bred og 3 5/6' tyk; ovenpaa Overliggeren ses 5 "cups". Kamret indvendig: 4 5/6' langt; Breden: I den nnø Ende 1 5/6', i den anden 1 3/4'. Randstene: 16, hvoraf 6 væltede; den største 4 1/2' lang. Ved Kamrets nø Ende ligge 2 Stene. Skjænket til Fredlysning. Bevoksning: 1982: Græs

1890 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse. 8 x 12 m; Kammer af 3 Bæresten og Dæksten med 5 skaalformede Fordybninger. 16 Randsten.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1958 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runddysse mål ca 12 x 8 m i Ø-V'lig retning, højde ca 70 cm med dæksten, der rager ca 70 cm over terræn. I midten et dyssekammer med 3 bære- og 1 dæksten med skåltegn. 16 randsten synlige. Ejeren (på den nærliggende gård) havde brændt en kvasdynge af, og det havde bevirket at 2 randsten havde afskalninger. Jeg fortalte ham, at det var ulovligt - og han lovede ikke at gøre det mere - ellers i pæn stand. Højen ligger i ret fladt terræn nær et sumpet område ved Værebro ådal, på dyrket mark ca 25 m fra landevej, ingen adgang. Grusgravning N for dyssen (anden ejer, 3028.10=. Ejeren syntes, at dækstenen lå mere skråt end den plejede, ser dog ud til at ligge godt, selv om den hælder. Bevoksning: 1982: Græs

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)