Stovdysse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020403-26

Fredningsnr.
30278

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 8/3 1932, gdr. A.P. Sylvest og hustru, Staugaard. Diplom 8/3 1932 matr.nr. 12, gdr. Hans Jensen og hustru, Pileparkgaard. Diplom Afmærkn.: MS 1932, S. Køhlert. "Hovdysse". 2 dyssekamre i rest af langdysse. Østlige kammer af 2 sten i hver langside (den ene skredet) og en endesten, dæksten; det andet kammer; 3 bæresten og dæksten. Matr.nr. 12: Se Gundsømagle matr.nr. 13a.
Undersøgelsehistorie  (7)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stovdysse, en ødelagt Langdysse (87' over Havets Niveau), hvis sydl. og østl. Del er sløifet; paa det levnede Stykke af den nordl. Side findes 2 Randstene; af den vestl. Ende er et Stykke med 2-3 Randstene tilbage. 2 Kamre ere tilbage. a) Det østlige Kammer, kisteformet, Retn.: N.t.Nø-S.t.Sv. Imellem Sidestenene 1 Endesten for hver Ende; den sydl. Endesten er 1 1/12' lavere end de andre. Ved den s.t.sv Ende af hver Sidesten ligger skraat ind imod Kamret 1 Sten; paa den vestl. af dem hviler Dækstenen; den østl. kunde synes at være en væltet Randsten. 1 Dæksten, 8 2/3' lang og 3 5/6' bred. Kamret tildels jordfyldt, indvendig: 4 1/6' langt, Breden: I den n.t.nø Ende: 3 1/4', i den modsatte Ende: 2 7/12'. 7 3/4' Ø.t.Sø for a staar (6' fra Dyssens vestligste, væltede Randsten): b) et kisteformet, tildels jordfyldt Kammer, Retn. N.t.Nø-S.t.Sv. Ingen synlig Endesten i N.t.Nø; i den modsatte Ende imellem Sidestenene (2) en Endesten, dog her en 8" bred Aabning. 1 Dæksten, som er 6 1/3' lang, 4 3/4' bred og 3 1/4' tyk, flakt paa den vestl. Side. Indvendig: 3 1/2' langt, i den nø Ende 2 3/4', i den modsatte Ende 2 5/6' bredt. Strækningen imellem Kamrenes Ydersider udgjør 24'. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1890 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Hovdysse", 2 Dyssekamre i Rest af Langdysse. Østlige Kammer af 2 Sten i hver Langside (den ene skredet) og en Endesten, Dæksten; det andet Kammer: 3 Bæresten og Dæksten.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1958 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Hovdysse. Dysse med to kamre. Dyssens grundplan er noget uregelmæssig, mål ca 12x17 m, med NØ-SV'lig længderetning? I den nordlige ende rager den 0,5 m over terræn mod syd ca 1 m. I den sydlige ende to kamre, mod nordvest med 3 bæresten og 1 dæksten og mod SØ 4 bæresten + 2 væltede og 1 dæksten. Enkelte randsten er synlige, bedst bevaret mod NV, ellers ses flere mindre sten spredt på højen. Kamrene ca 1 m over højen. Dyssen ligger i kanten af en mindre park ved et nyt parcelhuskvarter ud til dyrket mark på en skråning mod S. Den er noget nedslidt. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)