Vestl.Rævhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020403-29

Fredningsnr.
30274

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1300 - 1101 f.Kr.)

Stenkiste, Bronzealder (dateret 1300 - 1101 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1300 - 1101 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Vestlige "Rævhøj", 3 x 25 m; firkantet afpløjet; større hul i top. Beplantet.
Undersøgelsehistorie  (7)
1888 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1888 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den vestl. Rævhøi, undersøgt 1888 af V.Boye (Mno. B 4041- B 4048). Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vestlige "Rævhøj", 3 x 25 m; firkantet afpløjet; større Hul i Top. Beplantet.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rævhøj. Højen er ret anselig, måler ca 3 m i højden og 25 m i diam (firkantet afpløjet). Midt på højen er en ældre nedgravning nu tilgroet som hele højen med forskellige store træer og buske. Mod øst i højsiden var nu en beboet rævegrav med flere udgange og foroven var der lavet en hule af gamle grene og tagplader, forneden spredte sten. Højen ligger højt i terrænet, en plantage mod S hindrer udsyn i den retning, der er ca 300 m til offentlig vej (landevej). Højen ligger på en dyrket mark uden adgang, markvej omtrent 30 m. mod S. jeg har skriftligt bedt ejeren (på Dyssegård) om at fjerne hulen samt sten inden næste vinter (traf ingen hjemme). Vegetation hindrede udsyn, jeg kunne ikke se en fredningssten. Genbesigtigelse 21/12-83. Der var intet foretaget, så jeg lagde på ny en seddel i postkassen med besked om at fjerne tagplader, mursten, cementrørsdele og blikæsker inden 1/2 år. (Der er vintersæd i marken nu). På postkassen stod navnet Gjerskov. Ingen hjemme, heller ikke hos genboen. ** Seværdighedsforklaring ** Monumental høj, høj placering i landskabet med vidt udsyn over dyrket morænelandskab ved Roskilde Fjord. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Ber. 8.10.87 NM OK. M.B. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)