Gundsømagle
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020403-31

Fredningsnr.
30275

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 8/3 1932, gdr. Axel Petersen og Hustru, Dyssegaard. Diplom Afmærkn.: MS 1932, S. Køhlert. Dyssekammer af 3 bæresten og dæksten.
Undersøgelsehistorie  (9)
1889 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et Gravkammer, kisteformet, Retn.: V.t.Nv-Ø.t.Sø. 2 Sidestene, mellem disse i den østl. Ende en lav, 1'7" høi Endesten; den modsatte Ende aaben. En 8 1/2' lang og 6' bred Dæksten. Indvendig er Kamret: 7' langt, i den østl. Ende 2 1/4', i den vestl. Ende 1 3/4' bredt; 2 1/2' høit. Kamret er det østligste af to Kamre; det vestligste var styrtet sammen, stod et Par Fod fra det bevarede; det sløifedes, da Længen blev bygget. Her har staaet en tokamret Langdysse i Retn.: V.t.Nv-Ø.t.Sø.

1890 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer af 3 Bæresten og Dæksten.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1977 Grøftegravning/land- og skovbrug
Journal nr.: 2199/77
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1977 Museal besigtigelse
Journal nr.: 2199/77
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssen er placeret umiddelbart øst for gårdens staldlænge ved indkørslen til gårdspladsen. den består af 3 bæresten og 1 dæksten, der rager ca. 1,5 m op over en lav højning omgivet af en mindre, antagelig nyere anlagt stenkreds. Denne højning er ca. 25 cm over terræn og tilgroet med vilde planter, tværmål 4-5 m. Dyssen er placeret ca 50 m vest for en mose/mindre sø på en sydvendt skråning, bygninger og beplantning hindrer terrænmæssige iagttagelser. Kun privat adgang, ca. 7-800 m til offentlig vej.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)