Thoradysse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020403-34

Fredningsnr.
30276

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1809. : 5/8 1889. gdr. Jørgen Hansen. Diplom "Toradysse", 17 x 12 m; 2 kamre, hvoraf det ene nordlige velbevaret, med 3 bæresten og dæksten, det sydlige sammen- faldet, uden dæksten. Randsten: NNV 4, SSØ 4, VSV 5. ØNØ 7.
Undersøgelsehistorie  (9)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Thoradysse, tokamret Langdysse, 50 1/2' lang N.t.Nv-S.t.Sø; ved den nordl. Ende 36' bred, ved den sydl. Ende 34' bred. 14' fra den nordl. Ende staar: a) Et Gravkammer, Retn. V.t.Nv-Ø.t.Sø. En Endesten imod V., 2 Sidestene imod S., 2 imod N., af disse sidste er den ene falden ind i Kamret; aabent imod Ø. Kamrets sydvestl. Hjørne er tættet med tykke Fliser. 1 Dæksten med skaalformede Fordybninger (cups); 9 3/4' lang, 7' bred paa det Bredeste, 3 1/2' tyk. Indvendig er Kamret: 7 1/2' langt (Sydsiden), i den vestl. Ende 4 5/6' bredt og 4 7/12' høit. 7 1/2' S.t.Sv. for a staar: b) Et sammenstyrtet kisteformet Kammer, Retn. V.t.Nv.-Ø.t.Sø. Den vestl. Endesten staar opreist og er 3 7/12' bred. Den nordl. Side bestaar af 2 stærkt indad hældende Stene (store og flakte) og er 6' lang. Af den sydl. Sidesten støtter den vestl. og imod den tilsvarende paa Nordsiden; den anden Sidesten er væltet bagover, 3' lang. Dækstenen mangler. Paa Dyssen ligge ellers Stene. Randstene: i den n. Ende ligge 3 Stene indad mod Kamret, den midterste er sprængt paa langs og 5 5/6' lang; en 4de Sten er væltet udad. I den v. Side: 7' fra Kamret a og 6' fra Kamret b: 2 staaende, 2 væltede udad og 1 væltet indad. I den s. Ende: 1 væltet indad, 1 hældende indad (5' lang), 1 staaende, 1 væltet. Den østligste ligger uden for den østl. Rækkes Linie. I den østl. Side staa Stenene et Stk. inde i Høifylden, 4' fra Kamret a og 3 3/4' fra Kamret b. 5 ere staaende, 1 væltet ned ved Høiens Fod. I R.Nyerups ovennævnte Indberetning [se sb.2 +17] kaldes Dyssen Thorndys. Skjænket til Fredlysning.

1890 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1932 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1932 Museal restaurering
Journal nr.: 221/32
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaureret 1932.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Toradysse" 17 x 12 m; 2 Kamre, hvoraf det nordligste velbevaret, med 3 Bæresten og Dæksten, sydlige sammenfaldet, uden Dæksten. Randsten: NNV 4, SSØ 4, VSV 5, ØNØ 7.

1958 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Toradysse (på kort står Torndysse). Langdysse, mål ca 17x12 m, 1 m høj med dæksten, der rager ca 1,8 m mere op derover, orientering N-S. I nordenden et kammer med 5 bæresten og 1 dæksten med åbning mod Ø og mod S et kammer med 5 mindre bæresten, uden dæksten med åbning mod Ø. Hyldebuske vokser ved indgangen til det nordlige kammer. Randsten Ø 7, S 4, V 5, N 4. Dyssen ligger på en svagt bølget moræneflade med vidt udsyn. Ingen adgang, knapt 700 m til nærmeste offentlige vej. Navne- og adresseoplysninger på berejserblanketten.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)