Dronningehulen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020403-35

Fredningsnr.
302744

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: umatr. Dronning Margrethes sten. En uregelmæssig kantet sten, der er flad foroven med største mål 94 x 115 cm. Midt på overfladen en fordybning, der er 25 cm lang, 11 cm bred og indtil 5,5 cm dyb. Stenen står i vestre side af hovedvej A 6 ca. 350 m nord for det sted, hvor vejen drejer af til Gundsømagle. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved behugning, bemaling eller behandling med ætsende materialer eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (6)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I den vestlige Chauseegrøft ligger en Sten med en naturlig Fordybning (som en Fod). I den anførte Indberetning [fra 1808 i top.-arkiv] omtales den af R.Nyerup som "en stor Sten med Hulhed, som skal være Mærke af Dronning Margrethes Fod og ligger i en Grøft ved en Mose eller Engbund". Stenen ligger endnu paa samme Plads, en Lavning, (gammelt Mosehul), der kaldes "Dronningehulen". Øst for Gaarden ligger en Mose, "Tagsø", kaldet.

1889 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1969 Tinglysning
Journal nr.: A.208/69
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1969 Museal besigtigelse
Journal nr.: A.208/69
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
En uregelmæssig kantet sten, der er flad foroven med størstemål 94 x 115 cm. Midt på overfladen en fordybning, der er 25 cm lang, 11 cm bred og indtil 5,5 cm dyb. Stenen står i vestre side af hovedvej A 6 ca. 350 m nord for det sted, hvor vejen drejer af til Gundsømagle. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved behugning, bemaling eller behandling med ætsende materialer eller på nogen anden måde forstyrres.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dronning Margrethes Sten. Stenen måler ca 0,95x1x15 m og rager ca 40 cm op over terræn. Det er en større marksten med en indhugget aflang fordybning i N-Slig retning (mål ca 25x11x5 cm). Den er placeret umiddelbart vest for Hovedvej A6 ca 350 m N for Gundsømagle-vejen på en specielt lavet jordbalk i grøfterabatten. Da stenen kun rager lidt op, er den lidt vanskelig at få øje på for lægmænd. Omgivelserne er dyrket, svagt bølget moræne med udsyn over Roskilde Fjord, stenen er placeret ved en langstrakt lavning med vandhul, netop hvor landevejen føres over. Der blev ikke fotograferet p.g.a. regnvejr. Lige N og S for stenen er der rastepladser på hver side af hovedvejen.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)