Hødysse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020403-37

Fredningsnr.
30277

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Stensætning, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 4/8 1890, gdr. Poul Villumsen. 4-5-1959 om arealfredning mod bebyggelse. "Hødysse", langdysse, 30 x 8 m; kammer af 4 bæresten og stor dæksten, hvori 25 skålformede fordybninger. Af et andet kam- mer 2 sidesten. 19 randsten.
Undersøgelsehistorie  (9)
1863 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1863 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høidysse, tokamret Langdysse, 97' lang N.t.Nø-S.t.Sv. Af den nordl. Ende er det n.v. Hjørne bortskaaret. 23' bred ved det store, 23 3/4' bred ved det lille Kammer. 19' fra Nordenden staar: a) En Stenkreds af 16 Stene, 19 3/4' i Diameter. Nord for Kredsen og 13 1/2' fra den nordl. Ende staar en opreist Sten; her er Dyssen 25' bred. 7' syd [for] Kredsen staar: b) et kisteformet Kammer, Retn. V.t.Nv-Ø.t.Sø. Det bestaar af 2 Sidestene og, imellem dem, imos Ø 1 Endesten; det er aabent i den vestl. Ende. 1 kubisk Dæksten, 7' lang, 5 5/12' bred og 4 1/3' tyk; paa dens Overside er der mindst 25 "cups". Indvendig er Kamret 5 1/2' langt og 2 1/12' høit, i den østl. Ende 2 5/12', i den vestl. 1 1/2' bredt. 4' fra Ydersiden af den sydl. Endes Randsten i Udkanten imod Ø staar: c) et kisteformet Kammer, Retn. V.t.Nv-Ø.t.Sø.; kun 2 Sidestene tilbage; Kamret har været 4 1/3' langt, i den østl. Ende 1 5/6' bredt, samt 1 11/12' høit. Dækstenen mangler. Randstene: I det nø Hjørne: 1 staaende, 2 5/6' høi og bredest c. 4'. I den ø Side: 1 staaende (4 5/12' høi), 3 væltede (fra Nordenden til Kredsen a). 1 væltet lille og jorddækket. I den s Ende: 1 staaende (lille), 1 væltet, stor. I den v. Side: 7 staaende (den nordl. 4' høi) 2 væltede (hvoraf 1 indenfor Rækken) 2 hældende udad. Tegnet af Kornerup; Grd. Plan paa Tavle 26 (Fig. 25) i A.P.Madsens "Gravhøie og Gravfund fra Steenalderen i Danmark"....No. [sb.] 36-37 maa være de samme Dysser som i R.Nyerups anførte Indberetning [fra 1808 i top.-arkiv] kaldes Høidys No. 2 [sb.37] og Høidys No 1 [sb.36] No. 2 beskrives som rund og med adskillige, nu tilgroede og ruinerede Kamre. Bevoksning: 1982: Græs

1890 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Hødysse", Langdysse, 30 x 8 m; Kammer af 4 Bæresten og stor Dæksten, hvori 25 skaalformede Fordybninger. Af et andet Kammer 2 Sidesten. 19 Randsten.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1958 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Hødysse. Langdysse, mål ca. 30x8 m, højde ca 1,5 m over terræn. kammer omtrent på midten 3 bæresten (+1 væltet indgangssten?) med 1 stor overligger med skåltegn foroven. Det rager ca 1,8 m over højen. I den sydlige ende 2 sidesten til et kammer. Dyssens randsten er bedst bevaret mod S, V og N, flere dog væltet. Ligger på dyrket mark med vidt udsyn bl.a. over Roskilde fjord - ingen adgangsforhold, ca. 40 m fra nærmeste vej i kanten af nyere parcelhuskvarter. Fredningsstenen er knækket. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret dysse med vidt udsyn. Bevoksning: 1982: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)