Jens Fox-stenen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020403-38

Fredningsnr.
302741

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mindesmærke, Middelalder (dateret 1500 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: Gundsømagle by umatr. gadejord. Tingl.: dekl af 13 maj 1957, ikke tinglæst. Jens Fox-stenen. Stenen bærer følgende indskrift: G. A. D. E. IENS FOX (tegning på blå kort) MD LXXII Den står i bygadens sydside ved matr.nr. 99.
Undersøgelsehistorie  (7)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(Ligeoverfor Skolen). Stenen med Indskriften C.A.D.E., IENSFOX, MD[skitse]LXXII staar nu i Husets Havegjærde.

1889 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1957 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 0
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Jens Fox-stenen. Stenen bærer mod gaden følgende indskrift: G.A.D.E., IENS FOX, MD (Tegning) LXXII. Den står i bygadens sydside ved matr. nr. 99.

1957 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 0
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jens Fox-stenen. Stenen er flyttet, så den står på nordsiden af bygaden lige syd for kirkegårdsmuren omkring Gundsømagle Kirke på dige med efeu. Stenen er forsynet med indskrift G.A.D.E IENS FOX MD (våbenskjold) LXXII på den øvre del af en marksten med afglattet forside. Stenen måler ca 1 x 0,7 m og rager 1,15 m over terræn. Nyere afsprængning (frost?) til venstre for indskriften, samt flere revner til højre. Foran kirkegården er en parkeringsplads (på nordsiden af bygaden). Stenen bør muligvis overdækkes for at hindre yderligere forvitring? ** Seværdighedsforklaring ** Stenen står pænt foran kirkegården.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Matr.: Gundsømagle by umatr. gadejord. Tingl.: dekl af 13 maj 1957, ikke tinglæst. Jens Fox-stenen. Stenen bærer følgende indskrift: G. A. D. E. IENS FOX (tegning på blå kort) MD LXXII Den står i bygadens sydside ved matr.nr. 99. *** Nyberejsningstekst *** Jens Fox-stenen. Stenen er flyttet, så den står på nordsiden af bygaden lige syd for kirkegårdsmuren omkring Gundsømagle Kirke på dige med efeu. Stenen er forsynet med indskrift G.A.D.E IENS FOX MD (våbenskjold) LXXII på den øvre del af en marksten med afglattet forside. Stenen måler ca 1 x 0,7 m og rager 1,15 m over terræn. Nyere afsprængning (frost?) til venstre for indskriften, samt flere revner til højre. Foran kirkegården er en parkeringsplads (på nordsiden af bygaden). Stenen bør muligvis overdækkes for at hindre yderligere forvitring? ** Seværdighedsforklaring ** Stenen står pænt foran kirkegården.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)