Grydehøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020403-39

Fredningsnr.
302711

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Grydehøj", 5-5,5 m høj, ca. 23 m bred (oprindelig 30 m) og ca. 30 m lang (øst-vest). af den oprindelige høj er kun den sydligste del bevaret, idet den nordlige tredje- del samt højmidten er stejlt afgravet og herefter overplø- Siderne er imod nord stejlt afgravede, det nordvestlige hjørne er nedskredet (åbent brud 1960), og der findes flere flade, nu tilgroede afgravninger i de iøvrigt stejlt rundede sider. Højen er bevokset med græs og et enkelt træ (nær mid- ten). Den ligger i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Opr. 4 x 25 m; nordl. Halvdel og øst Ende bortkørt; nordl. Del overpløjet; Resten meget ujævn.

1960 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Grydehøj", 5-5,5 m høj, ca. 23 m bred (oprindeligt 30 m) og ca. 30 m lang (øst-vest). Af den oprindelige høj er kun den sydligste del bevaret, idet den nordlige trediedel samt højmidten er stejlt afgravet og herefter overpløjet. Siderne er imod nord stejlt afgravede, det nordvestlige hjørne er nedskredet (åbent brud 1960), og der findes flere, flade, nu tilgroede afgravninger i de iøvrigt stejlt rundede sider. Højen er bevokset med græs og et enkelt træ (nær midten). Den ligger i ager. J.1393/60 om fredningen (tidl. frigivet).

1960 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Grydehøj. Stor høj - delvist ødelagt af ældre gravninger i den N, Ø og SV'lige del. Nedgravningerne med ret dybe sider, selve højsiden meget stejle, sandsynligvis ældre afgravning. Ingen nyere beskadigelser/erosion. Nyere parcelhuskvarter mod Ø i 50 m' afstand. Ingen adgangsforhold. Høj placering i terrænet med udsyn over Roskilde Fjord. (disp. ifølge §53). ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj med vidt udsyn. Bevoksning: 1982: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)