Gundsømagle
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020403-48

Fredningsnr.
31271

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1809. : 5/8 1889, prop. V. Hilarius Kalkau. Runddysse, 12 m i diameter. Kammer af 4 bæresten og skråt- stillet dæksten. 16 randsten.
Undersøgelsehistorie  (10)
1864 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1864 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Runddysse, Diam. V-Ø 33', n-S 36'. Midt i den Staar et kisteformet Kammer, Retn. V.t.Nv-Ø.t.Sø. I den vestl. Ende 1 Sten, som har staaet mellem Sidestenene (1 paa hver Side), hvoraf den sydl. er skreden indad i Kamret. Den østl. Side har været lukket med 1 Sten, som forlængst er flyttet derfra. I Kamret, som har været brolagt med runde Stene, ligger en stor flad Sten. 1 Overligger, 10' lang og 8' bred; den hviler skraat paa den sydl. Sidesten og den vestl. Endesten. Randstene: 8 staaende, 8 væltede (af disse er den største 5 1/6' lang. Dyssen er skjænket til Fredlysning. Dysserne [sb.] 47 og 48 kaldes i Nyerups anførte Indberetning [fra 1808 i top.-arkiv] Losdys No. 1 ( 36' lang, 12' bred, 3 Gravkamre, hvert med en Overligger paa 4 Sidestene) og Losdys No.2 (rund; i Midten et Kammer af 3 Sidestene og 1 Dæksten). Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1889 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1890 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, 12 m i Diam. Kammer af 4 Bæresten og skraatstillet Dæksten. 16 Randsten.

1958 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runddysse mål ca 12 m i diam, højen ca 1 m over terræn med dyssens dæksten der rager yderligere 1,6 m op. Dyssen har 3 bæresten og 1 stor skråtliggende dæksten med 1 sten synlig i kammeret og 1 ved udgangen mod Ø. På mark - uden adgang, knapt 300 m. til offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Høj beliggenhed i småbakket moræne ved skråning mod Roskilde fjord. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)