Gundsømagle
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020403-53

Fredningsnr.
31272

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 3/2 1908, gdr. sognefoged Niels Jensen. Diplom Afmærkn.: 1929 H.C. Broholm Langdysse, 20 x 12 m. Kammer af 4 bæresten, dæksten; af et andet kammer enkelte væltede bæresten og dæksten. Randsten: N 2, S 3, Ø 7.
Undersøgelsehistorie  (6)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Langdysse, 65' lang S.t.Sv-N.t.Nø. Brede: i den sydl. Ende 37 1/2', over det midterste Kammer 36', i den nordl. Ende 31'. Omtrent 12' fra den nordl. Ende ses: a) et ødelagt Kammer, hvoraf enkelte væltede Stene tilbage. Dækstenen 7 5/6' lang, bredest 6'. 10 7/12' fra Overliggeren a ses: b) Toppene af 5 Stene som af et femsidet kammer; aabent i Øst. Diam. V-Ø 4', N-S 6'. 6' fra b staar: c) Et kisteformet kammer, Retn. V.SvØ.nø, halvt jordfyldt. I den nordl. Ende staar en Sten, indenfor den østl. og uden for den vestl. Sidesten, 2 Sidesten. Den sydl. Endesten er 2 1/4' lavere end de andre Stene. 1 Dæksten, 7 5/6' lang, bredest 6 1/4; dens nordøstl. Hjørne er afsprunget og ligger ved Kamrets nordøstl. Hjørne. Kamret indvendig: 4 3/4' langt (til Tærskelstenen; Brede: 3 5/12' i den ønø Ende, 2 1/3' i den vsv Ende (ved Tærskelstenen). Randstene: I den nordl. Ende: 2 væltede. I den vestl. Side: 4 væltede, 1 staaende. I den sydl. Ende: 3 væltede (den største 5 7/12' lang). I den østl. Side: 4 væltede (de to ved Høiens Fod, 3 staaende (i Høien). Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 20 x 12 m. Kammer af 4 Bæresten, Dæksten; af et andet Kammer enkelte væltede Bæresten og Dæksten. Randsten: N 2, S 3, Ø 7.

1958 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse mål ca 20x12 m, orienteret N-S'lig retning. Højen er ca 1,5 m over terræn og højeste dæksten rager ca 1 m op. Kammeret mod S består af 3 bæresten (ene flækket) og 1 dæksten, muligvis (med en delvis tilgroet) indgangssten mod S. Kammeret mod S med 2 synlige bæresten og 1 indgangssten ? med nedvæltet S herfor. Højen delvis tilgroet af tornebuske, nylig afbrændt (afsvedet) (ved markafbrænding ant.) og meget ujævn gr. muldvarpeskud. På dyrket mark, ingen adgang. Højt beliggende lige ved NVskråning mod tidligere sø. Der er ca 220 m til offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Flot landskabelig beliggenhed på højdedrag ved Roskilde Fjord. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)