Heinstrupgrd.

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020403-61

Fredningsnr.
31273

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 4/8 1890, propr. V. Holstien til Heinstrupgaard Langdysse med 2 kamre; af det ene 3 bæresten, dæksten; af det andet 2 bæresten. Højen 23 x 10 m; randsten: N 6, Ø 10, S 2, V 9.
Undersøgelsehistorie

1889 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En tokamret Langdysse paa en Bakke. I henhold til de mægtige Randstene er Dyssen 71' l. Nø.t.N-Sv.t.S og 30' over det sydl. Kammer. 30' fra Dyssens sydl. Ende staar: a) et stort, kisteformet Kammer, Retn. Nø.t.N-Sv.t.S. Det bestaar af 2 store Sidestene, imellem dem i den nordl. Ende en flakt Sten, der er 3' 10 1/2" høi; den sydl. Endesten er væltet udad og jorddækket. I Hjørnerne imod Nord ere Mellemrummene tættede med flade Stene (Fliser). Den store Overligger er noget forskudt, 7 1/6' lang (V-Ø) og 6 1/4' bred (S-N). Indvendig er Kamret 6 1/6' langt, i den nordl. Ende 3 1/4' bredt, i den sydl. Ende 4 2/3' bredt; Høiden udgjør 5 7/12'. Kamret er blevet udgravet af Gaardens tidligere Eier Jessen (nu paa Søgaard i Kirkerup Sogn); efter hans Meddelelse til mig laa øverst i kamret et 2' tykt Lag Jord og derunder et fast Lag Flintskjærver, som dækkede en smuk Brolægning af flakte Fliser, hvilke hvilede paa Ler. Paa Brolægningen laa forkullede Træstykker og 3 paa alle Sider slebne Flint-Smalmeisler; nærved Bunden fandtes desuden en skiveformet "Spindesten" af Ler (Sagerne opbevares i Hr.Jessens Samling paa Søgaard. Menneskeben fandtes ikke. 8 1/4' nord for a staar: b) et mindre, ødelagt, kisteformet Kammer, der har havt Retn. Nø.t.N-Sv.t.S. Dækstenen, den østl. Sidesten og den nordl. Endesten mangle. Den sydl. Endesten er skraa forneden imod V, hvor den støttes af en større og et Par mindre Stene. Indvendig har Kisten været 8-10' lang, 5 1/2' bred og 3 1/2' høi. Jessen udgravede Kamret (allerede dengang manglede Dækstenen), men fandt Intet. Store Randstene: I Nordenden: 4 væltede (ved Høiens Fod) 1 væltet, 8 1/6' lang (oppe i Høien), 1 staaende. I Østsiden: 3 væltede, 7 staaende. I Sydenden: 1 væltet (ved Høiens Fod), 1 staaende (5' høi). I Vestsiden: 1 væltet (ved Høiens Fod), 4 væltede (oppe i Høien), 4 staaende. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1890 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse med 2 Kamre; af det ene 3 Bæresten, Dæksten; af det andet 2 Bæresten. Højen 23 x 10 m; Randsten: N 6, Ø 10, S 2, V 9.

1958 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse mål ca 26x13 m, højde 2 m med dæksten, der rager ca 60 cm over højen længderetning NNØ-SSV. Et kammer mod N består af 2 bæresten og et kammer på midten af 3 bæresten og 1 dæksten med åbning mod S. Flere randsten synlige. Højen er meget tilgroet med mindre træer og tornebuske, hvad der gør iagttagelser vanskelig. Beliggenhed på dyrket mark ca 40 m V for landevej. ** Seværdighedsforklaring ** Beliggende på kanten af Nvendt moræneskråning ned mod Hove å, samtidig flot udsyn over egnen og Roskilde Fjord. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.