Dronningehøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020404-1

Fredningsnr.
312620

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 900 - 701 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
"Dronninghøj" i Vesterskoven, ca. 2,5 x 15 m. Flad sænkning i toppen. Foden udvisket. Bevokset med enkelte store træer. Tinglysning af højen igang 1990: ******************************* Høj, "Dronningehøj", 2,5 x 15 m. Mindre sænkning i toppens vestside.
Undersøgelsehistorie  (11)
1825 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Efter først at have udgravet den nærliggende Kongehøj fortsatte proprietær Schiøtz, Bognæsgaard, med den mindre Dronningehøj. Under en del små sten fandt han nogle knogler og noget forrådnet træ, sandsynligvis rester af en egekiste fra ældre bronzealder. Desuden indeholdt højen mange "små stengrave" (brandgrave?), men tilsyneladende ingen oldsager. Schiøtz indberettede i et brev sine iagttagelser til Oldsagskommissionen.

1825 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1840 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I et spadestiks dybde i den sydlige side af Dronningehøj fandtes i 1840 en urne af sort ler, belagt med et lag rødt ler. Urnen, som er fra yngre bronzealder, indholdt en ragekniv med spiralformet greb, smukt ornamenteret med bølgebånd samt en ligeledes ornamenteret bronzepincet. Genstandene, inkl. skårene fra urnen, indsendtes af proprietær Schiøtz.

1840 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dronninghøi, 7 1/4' høi, 50' i Diameter V-Ø, nu træbevoxet. I Høiens sydl. Side fandtes et Spademaal dybt: en Kniv og en Pincette af bronze (Mno. 5612-5613). I en anden Del af samme Høi er der fundet endel Smaastene og derunder nogle Ben samt endel forraadnet Træ (ifølge Brev fra Krigsraad Schiøtz af 20/6 1825 i det antiquar-topogr. Archiv). Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Dronninghøj", i Vesterskoven, ca. 2 1/2 x 15 m. Flad Sænkning i Toppen. Foden udvisket. Bev. med enkelte store Træer.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dronninghøj. Høj mål ca 2,5x15x15 m, rundet og hvælvet med en mindre sænkning i toppens vestside. Højen er bevokset med mindre egetræer (stammetykkelse 10-20 cm) og tæt brombærkrat - ingen synlig fredningssten. Den ligger ca 200 m fra skovvej - ret utilgængeligt. På en langstrakt bakke med skråninger ned mod V og Ø. Vegetation hindrer udsyn. Afstand til offentlig vej ca 1,8 km. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1990 Tinglysning
Journal nr.: 6111-0321
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1990 Museal besigtigelse
Journal nr.: 6111-0321
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, "Dronningehøj", 2,5 x 15 m. Mindre sænkning i toppens vestside.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)