Gulddyssegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020403-107

Fredningsnr.
302743

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1750 - 1799 e.Kr.)

Fredningstekst
Vildtbanesten. Den er ca. 2 m høj, ca. 0,30 m bred og ca. 0,20 m dyb. Den bærer øverst en indhugget krone samt følgende indskrift: C 7 // K A W P // 1777 Stenen har været anvendt som flagstangssten, hvorfor der gennem kronen og ca. 0,40 m fra jordoverfladen ses en gennem- boring. Stenen står umiddelbart udenfor "Gulddyssegård"s have, tæt ved vejen.
Undersøgelsehistorie  (4)
1964 Tinglysning
Journal nr.: F1501/64
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Vildtbanesten. Den er ca. 2 m høj, ca. 0,30 m bred og ca. 0,20 m dyb. Den bærer øverst en indhugget krone samt følgende indskrift: C 7 // K A W P // 1777. Stenen har været anvendt som flagstangssten, hvorfor der gennem kronen og ca. 0,40 m fra jordoverfladen ses en gennemboring. Stenen står umiddelbart udenfor Gulddyssegård's have, tæt ved vejen.

1964 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: F1501/64
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Vildtbanestenen måler ca. 35x24 cm og rager 1,65 cm op over terræn. Foroven en krone med senere jernbolt samt indskrift C7 K A W P 1777 Stenen står i vejrabatten omtrent 50 m NV for Gulddyssegård, 5 m uden for haven. Et mindre vandhul ligger ca 25 m mod Ø, ellers omgivet af dyrket mark. Der kan parkeres i kanten af landevejen, ingen egentlig parkeringsplads. Bevoksning: 1982: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)