Rishøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020404-10

Fredningsnr.
312624

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Rishøj" ca. 5 x 27 m (ØV) x 19 m (NS). I siderne gamle af- gravninger, navnlig i øst. Overfladen uregelmæssig. Bevokset med græs og småkrat.
Undersøgelsehistorie  (5)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stor, kratbevoxet Høi; 14 1/2' høi. Diameter: V-Ø 81', N-S 56'. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Rishøj", ca. 5 x 27 (ØV)-19 (NS) m. I Siderne gamle Afgravninger, navnlig i Ø. Overfladen uregelm. Bev. med Græs og Smaakrat.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rishøj. Høj, mål ca 5x27x19 m med Ø-V'lig længderetning. Højen bevokset med store træer og løvkrat, ingen synlig fredningssten. Der er bygget huse/feriehytter tæt på højen mod N og Ø, fra toppen dog fri udsigt over Roskilde Fjord. Højen rundet og hvælvet, dog noget uregelmæssig overflade. Ligger ved siden af markvej, omtrent 150 m fra offentlig vej, på en bakkekam med skråninger ned mod V og Ø. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj, højt i terræn, dog lukket inde af bygninger og bevoksning. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)