Storskoven
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020404-4

Fredningsnr.
312739

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Lav, flad høj i Storskoven, ca, 0,5 x 10-12 m. Omsat med middelstore, delvis jorddækkede sten. 41 sten synlige. Be- vokset med store bøge. Tinglysning af højen imed følgende tekst: **************************************** Sten højning, 0,5 x 12 m. Omsat med randstenskæde. Beliggende ca. 30 m V for gammelt skovdige.
Undersøgelsehistorie  (7)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lav, flad Høi, omsat med middelstore, delvist jorddækkede Stene; 35' i Diameter. Bevoksning: 1982: Løvtræer

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lav, flad Høj, i Storskoven, ca. 1/2 x 10-12 m. Omsat med middelstore, delvis jorddækkede Sten. 41 Sten synlige. Bev. med store Bøge.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1958 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Journal nr.: 1462/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1958 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 1462/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, mål ca 0,5x12x12 m, rundet med svagt hvælvede sider, ret flad top. Stenkreds af mindre sten 37 synlige, flere nær højen. Den ligger ca 150 m fra skovvej, ca 2,6 km fra offentlig vej, på kanten af en morænebakke med skråning ned mod V og SV, NV. 24.4.89. Højen, der er bevokset med store bøge og noget græs, ligger ca 30 m V for gammelt skeldige. 2-3 m N for højen ligger en godt halvmeterstor sten. M.B. Foto: 09:36:37 M.B. 1989. Målebordsbladet rettet i forb. med tinglysning. Bevoksning: 1982: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)