Storskoven

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020404-4

Fredningsnr.
312739

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Lav, flad høj i Storskoven, ca, 0,5 x 10-12 m. Omsat med middelstore, delvis jorddækkede sten. 41 sten synlige. Be- vokset med store bøge. Tinglysning af højen imed følgende tekst: **************************************** Sten højning, 0,5 x 12 m. Omsat med randstenskæde. Beliggende ca. 30 m V for gammelt skovdige.
Undersøgelsehistorie

1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lav, flad Høi, omsat med middelstore, delvist jorddækkede Stene; 35' i Diameter. Bevoksning: 1982: Løvtræer

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lav, flad Høj, i Storskoven, ca. 1/2 x 10-12 m. Omsat med middelstore, delvis jorddækkede Sten. 41 Sten synlige. Bev. med store Bøge.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1958 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1958 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, mål ca 0,5x12x12 m, rundet med svagt hvælvede sider, ret flad top. Stenkreds af mindre sten 37 synlige, flere nær højen. Den ligger ca 150 m fra skovvej, ca 2,6 km fra offentlig vej, på kanten af en morænebakke med skråning ned mod V og SV, NV. 24.4.89. Højen, der er bevokset med store bøge og noget græs, ligger ca 30 m V for gammelt skeldige. 2-3 m N for højen ligger en godt halvmeterstor sten. M.B. Foto: 09:36:37 M.B. 1989. Målebordsbladet rettet i forb. med tinglysning. Bevoksning: 1982: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum