Kongehøi
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020404-6

Fredningsnr.
312623

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Stenkiste, Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)

Rundhøj, Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)

Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
"Kongehøj" 5-6 x 20 m. Ret stejle sider. affladet i toppen med større fordybning i midten, der næsten når til bunden og udmunder mod øst. Bevokset med krat. Tinglysning af højen med følgende tekst: **************************************** Høj, "Kongehøj", 5 x 20 m. Ret stejle sider, affladet top med ældre nedgravning, ca. 4 x 4 m stor og 1,5 m dyb, med skakt ud mod ØNØ.
Undersøgelsehistorie  (13)
1825 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1825 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Privat opsamling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fund fra marken nær højen.

1889 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kongehøi, affladet i Toppen, med en Fordybning i Midten, der næsten naaer til Bunden og udmunder imod Ø; henimod Ø-Udkanten fandt Kridgsraad Schiøtz en V-Ø 10' lang og 3' bred Kiste med flade Sidestene og flade Dækstene; ovenpaa disse laa en Dynge Smaastene, som var bedækket med Tang. I Kisten laa et Skelet og et Bronzesværd. I samme Høi fandtes: 2 Knive, 1 Pincette og Brudstykker af Naale, Alt af Bronze. (Mno. MCCCIV, MCCCXXV- MCCCXXVII). Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 3126:23, Status: B

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kongehøj", 5-6 x 20 m. Ret stejle Sider. Affladet i Toppen med større Fordybning i Midten, der næsten gaar til Bunden og udmunder mod Ø. Bev. med Krat.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kongehøj. Højmål ca. 5x20x20 m, rundet med ret stejle sider og flad top, hvor der er en ældre nedgravning, mål ca 4x4x1,5 m dyb med "skakt" ud mod ØNØ. Tæt bevoksning - indgen synlig fredningssten. Den ligger ved siden af en grusvej ca 500 m fra offentlig vej. Placeret højt på langstrakt bakke med vidt udsyn over Roskilde Fjord. Stier op ad højside. Foto M.B. 1989 i forbindelse med tinglysning. Foto: 10:20:22. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj, højt placeret i terræn med vidt udsyn. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1990 Museal besigtigelse
Journal nr.: 6111-0321
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, "Kongehøj", 5 x 20 m . Ret stejle sider, affladet top med ældre nedgravning, ca. 4 x 4 m stor og 1,5 m dyb, med skakt ud mod ØNØ.

1990 Tinglysning
Journal nr.: 6111-0321
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)