Nebbeslots Voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020404-15

Fredningsnr.
322674

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Nebbe voldsted. Voldstedet består af en langstrakt banke, der er delt i tre dele af to tværgående tørre grave. Mod nord og vest begræn- ses voldstedet af delvis sumpede enge, mod syd af en kanal og mod øst af Kattinge sø. Voldstedets samlede længde i nord-sydlig retning er ca. 190 m, dets største bredde i øst-vest er ca. 110. Voldstedet er dyrket. En vej i nord-sydlig retning fører hen over vold- stedet, der ligger på en tange mellem Roskilde fjord og Kattinge sø. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Landbrugsmæssig drift er dog tilladt i samme omfang som hidtil, idet det dog ikke er tilladt at anvende jordbundsløsnere eller foretage anden form for dyb jordbearbejdning.
Undersøgelsehistorie  (6)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nebbeslots Voldsted. Bevoksning: 1982: Græs

1969 Museal besigtigelse
Journal nr.: A.208/69
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Voldstedet består af en langstrakt banke, der er delt i tre dele af to tværgående tørre grave. Mod nord og vest begrænses voldstedet af delvis sumpede enge, mod syd af en kanal og mod øst af Kattinge sø. Voldstedets samlede længde i nord-sydlig retning er ca. 190 m, dets største bredde i øst-vest er ca.110. Voldstedet er dyrket. En vej i nord-sydlig retning fører hen over voldstedet, der ligger på en tange mellem Roskilde fjord og Kattinge sø. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Landbrugsmæssig drift er dog tilladt i samme omfang som hidtil, idet det dog ikke er tilladt at anvende jordbundsløsnere eller foretage anden form for dyb jordbearbejdning.

1970 Tinglysning
Journal nr.: A.208/69
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Nebbe voldsted/- slot. Aflangt voldsted mål ca 110x190x5 m over tør gravbund, længderetning N-S, afgrænses mod Ø af Kattinge sø, mod S og V af kanal, mere til voldstedet mod S, hvor der er en lavning i terræn? Det består af 3 borgbanker. En landevej fører tværs over voldstedet og det ligger lavt neden for højderyg på smal tange mellem Kattinge sø og Roskilde fjord. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret voldsted mellem Kattinge sø og Roskilde Fjord, godt overblik fra højderyg mod SV og V. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (2)
Olsen,R.A.
Historisk årbog fra Roskilde amt
1986

Fraes Rasmussen,U.
Voldstedsregistrering Roskilde Amt. Rapport udarbejdet for Roskilde Amtsmuseumsråd
2001