Trællerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020404-20

Fredningsnr.
322612

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Stendysse, rest af langdysse, af 2 rækker sten, 3 mod S. 5 mod N. Ingen jordhøjning. Retning SV-NØ.
Undersøgelsehistorie  (7)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stendyssen, Levning af en Langdysse, bestaaende af 2 Rækker Sten, 3 paa den ene og 4 paa den anden Side, Retning SSø-NNv. [[Punktet paa det gamle Kort er ikke afsat paa samme Sted, hvor Stendyssen er afmærket af Generalstaben paa det nye MB 3226. Den nye Beskrivelse fra 1942 (3 Sten mod S, 5 mod N, Retning SV-NØ) passer heller ikke fuldstændig med den gamle]]. Bevoksning: 1982: Græs

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stendysse, Rest af Langdysse, af 2 Rækker Sten, 3 mod S., 5 mod N. Ingen Jordhøjning. Retn. SV-NØ.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1958 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Journal nr.: 1463/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1958 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 1463/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stendysserest, mål ca 5x6 m i NV-SØ'lig retning, ingen høj. 3 sten mod S og 5 mod N (randsten, rager max. 0,3 m op), samt enkelte marksten. der er pløjet mindst 1 m uden om anlægget. Marksten ikke påtalt. Den ligger ca 300 m fra offentlig vej, tidligere markvej nedlagt. Ligger ca 20 m N for Lyre å, parallelt med denne, på skråning neden for morænebakke. Transformatormast ca 30 m fra højen mod NØ. Bevoksning: 1982: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)