Ejlershøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020405-4

Fredningsnr.
312722

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 2/3 1914, gdr. Christoffer Andersen, Korsbjerggaard. Diplom "Ejlershøj", 2,8 x 20 m; siderne lidt beskårne. Toppen skrå- ner mod syd.
Undersøgelsehistorie  (5)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En mindre, hvælvet, noget afgraven Jordhøi.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Ejlershøj", 2,8 x 20 m; Siderne lidt beskaarne. Toppen skraaner mod Syd.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ejlershøj. Højen er noget kantet afpløjet mål ca 20x15 (retning N-S), højden 2,8 m. Enkelte mindre dyregange. I toppen en svag fordybning (ældre ned/afgravning), stejle sider mod S og V. Enkelte sten på højsiden. Beliggenhed på svagt bølget moræne, der hælder ned mod Maglemose. Ingen adgang ca 200 m fra nærmeste markvej, ca 450 m til offentlig vej. Bad forpagter på Korsbjærggård om at passe på højfod og ikke aflæsse sten, ejer se 3127.26.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)