Horndysse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020405-5

Fredningsnr.
312727

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (6)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Enkeltfund, Stenalder (dateret 9000 - 6401 f.Kr.)

Enkeltfund, Stenalder (dateret 5400 - 3951 f.Kr.)

Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Enkeltfund, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Enkeltfund, Jernalder (dateret 1 - 174 e.Kr.)

Fredningstekst
Megalittomt, "Horndysse". Højen er 0,8 m høj og 8 x 30 m stor, orienteret i N-S retning. Flere gamle nedgravninger, især i den nordlige trediedel. I lund omgivet af ager.
Undersøgelsehistorie  (10)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Langdysse, ødelagt. N.t.Nø-S.t.Sv 126' lang. Breden ubestemmelig. Randstene: I den sydl. Ende: 1 Væltet (4 1/2' lang). I den østl. Side: 3 staaende. I den nordl. Ende: 3 staaende (den største 2 1/2' høi). Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Horndysse", helt ødelagt Langdysse; ingen Sten paa Plads.

1976 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 1624/76
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1976 Genstand registreret i privateje
Journal nr.: 1624/76
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Besigtigelse af halvor Petersens oldsagssamling.

1976 Museal prøvegravning
Journal nr.: 1624/76
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved pøvehuller i området konstateredes, at evt. kulturlag er itupløjet.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Horndysse. Langdyssen ligger på en sandet, banke mål ca 30x8 m, 0,8 m høj. Orientering N-S, flere gamle afgravninger især i den nordlige tredjedel. En enkel løs marksten i kanten af dyssen ellers ingen synlige sten. Ligger på kanten af svagt bølget moræne ca 100 m fra sumpet kratbevokset område mod SØ. Markvej (antagelig offentlig) lige S for anlægget, vidt udsyn bortset fra et opkørt område ca 50 m mod SV. (areal ca 50x50 m) m. gammelt fundament. Omtrent 300 m til landbrug. Navn og adresse på berejserblanket. (ikke helt så ødelagt, som det står på journ. kortet). ** Seværdighedsforklaring ** Bes. 8.10.87. M.B. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Tinglyses (F53-3546). Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer

1985 Privat opsamling
Journal nr.: 1624/76
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Henh. Ø og V for Horndysse er især opsamlet bopladsflint fra Ertebølle- og Tragtbæger- og senneolitisk kultur. Endvidere lidt ornamenteret keramik fra mellemneolitikum og æ. romersk jernalder. Fragment af glasperle (mrk. "iy","iø"). jvf. sb. 60. Herfra endvidere fund af Maglemoseflint.

1994 Genstand registreret i privateje
Journal nr.: 1624/76
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Besigtigelse af samlingen.

1994 Genstand givet til museum
Journal nr.: 1624/76
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)