Veddelev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020405-12

Fredningsnr.
312723

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 22 x 11 m, 1-1,5 m høj; kammer af 4 bæresten og dæksten. Randsten: SV 3, NV 8, NØ 1, SØ 10. Højens overfla- de noget ujævn.
Undersøgelsehistorie  (9)
1883 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Langdysse. Sv.t.V-Nø.t.Ø 77' lang, 33' bred. 12' fra Indersiden af den staaende Endesten i Sv en tildels jorddækket Dæksten i Retning Sø.t.S-Nv.t.N. Randstene: I den sydvestl. Ende: 1 staaende, 2 væltede (den staaende 4 3/4' høi). I den nordl. Side: 6 staaende, 2 væltede. I den nordøstl. Ende: 1 staaende, 1 væltet. I den sydøstl. Side: 7 staaende, 5 væltede. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1890 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1893 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 22 x 11 m, 1-1 1/2 m høj; Kammer af 4 Bæresten og Dæksten. Randsten: SV 3, NV 8, NØ 1, SØ 10. Højens Overflade noget ujævn.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1958 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse mål 24x11 m, orienteret SV-NØ, 1,5 m høj med dæksten, der rager 0,3 m op over højen. Kammeret ligger i den sydlige del af højen med en stor dæksten i tilvokset lavning, hvor der anes mindst 2 bæresten. Højoverfladen ujævn. Randsten SV 3, NV 8, NØ 1, SØ 10. Mod øst er der anlagt en kunstig rævegang nedenfor højfoden, tilvokset, ikke påtalt. Der er desuden enkelte rævegange i højen. Placeret på ret jævn moræneflade parallelt med Maglemose å. Ingen adgang på mark langt fra offentlig vej, ca. 500 m. Jord hører til Overdrevsgård NV for anlæg. ** Seværdighedsforklaring ** Placering med vidt udsyn, ret velbevaret anlæg nær 3127.24. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)