Overdrevsgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020405-13

Fredningsnr.
312724

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 5/8 1889, gdr. Ole Sørensen. Diplom Afmærkn.: MS. Ifølge meddelelse fra frøhandler Christensen Roskilde, (81/06) var mærkestenen for en årrække siden væltet og flyttet fra plads. Stenen genrejst 1906 af løjtnant Lassen. Dyssekammer af 2 sidesten, 2 endesten, dæksten.
Undersøgelsehistorie  (7)
1883 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et kisteformet Kammer, Retning Sv.t.V-Nø.t.Ø, halvt Jordfyldt. 2 Endestene imellem 2 Sidestene, en 7' lang og 6' bred Dæksten med mange "cups". Indvendig er Kamret: 4 1/6' langt, 2 1/4' høit, i den sydvestl. Ende 2 1/4' og i den nordøstl. 2 1/2' bredt. Kamret staar paa en flad Jordforhøjning, der synes at have været en Runddysse; i dens sv Hjørne ses 2 mindre Stene (Randsten ?). Skjænket til Fredlysning. Tegnet af A.P.Madsen. Bevoksning: 1982: Græs

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer af 2 Sidesten, 2 Endesten, Dæksten.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssekammer, kantet afpløjet med fredet areal på 15x8 m, højning ca 0,5 m over terræn. Dyssen har 4 bæresten med kistens længderetning Ø-V. Med bæresten, der rager ca 1 m op over højen, anlagt parallelt med Maglemose å. Enkelte mindre sten mod NV og SØ (randsten/marksten af ældre dato?). Der er pløjet tæt på den ene af disse sten, ikke påtalt. Placeret på ret jævn moræneflade parallelt med Maglemose å. Ingen adgang på mark langt fra offentlig vej, ca 500 m. Jord hører til Overdrevsgård NV for anlæg. ** Seværdighedsforklaring ** Placering med vidt udsyn, ret velbevaret anlæg nær 3127.23. Bevoksning: 1982: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)