Mastehøi

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020405-22

Fredningsnr.
312725

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 28/1 1918, naturfredning. "Mastehøj", 2 x 13 m; firkantet afpløjet, stejle sider, hul- ning i top. Trappe til toppen.
Undersøgelsehistorie

1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mastehøi, affladet i Toppen, hvori en stor Fordybning. Diameter V-Ø 44'. Bevoksning: 1982: Græs

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Mastehøj", 2 x 13 m; firkantet afpløjet, stejle Sider, Hulning i Top. Trappe til Toppen.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Masterhøj, firkantet afpløjet med ret stejle sider, hulning i toppen og nedslidt sti i NØhjørnet op ad højsiden. Der er smidt lidt sten op ad højsiden, delvist tilgroet og nogle trærafter er rammet lidt ned i toppen for at lave affaldskurv, dette ses dog ikke på afstand, da toppen tidligere er afgravet (i fordybning). Høj beliggenhed med vidt udsyn over Roskilde og Roskilde fjord. Omtrent 10 m mod NØ transformatorstation?, hvor der ligger mindre stendynge. Da affald på højen er af mindre omfang og jeg frygter at ejeren ved at grave pælene op gør mere skade end gavn, har jeg ikke påtalt sagen. Ingen grusgravning lige i nærheden. Ingen adgang ca 50 m fra offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Høj beliggenhed med vidt udsyn. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

oversigt, set fra vest
oversigt, set fra SØ
oversigt, set fra landevej i øst