Himmelev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020405-23

Fredningsnr.
312728

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Megalitruin. Rest af dyssekammer i høj, ca. 0,5 m høj og 7 x 7 m stor..Af kammeret resterer 2 store sten; den østlige, ca. 0,8 x 1,5 x 2 m, med skål- tegn. I ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et ødelagt Kammer af store Sten, synes at have været kisteformet. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
3 store uordentlige liggende Sten af Dyssekammer. Till. til sløjfn. givet, blot skal den østligste sten bevares, da den har skålgruber; flyttes til ejerens have eller markskellet.[Jvf.j.nr.1242/60].

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssekammer, rest af kammer placeret på høj, der måler ca 7x7 m, ca 0,5 m over terræn. I den NV'lige del ses 2 store sten, hvor den vestlige antagelig er en bæresten og den østlige en nedvæltet dæksten med skålgruber. Kammerets orientering SØ-NV. Dæksten ca 0,8 m over højen. Der vokser en hyld i kanten af kammeret, og højen er næsten dækket af marksten, tørmur og andet byggeaffald. Placeret på skråning ned mod Roskilde fjord med vidt udsyn, ca 100 m fra nyt rækkehusbyggeri, ca 50 m fra veje mod N, Ø og S. På dyrket mark. På journ.kort noteret ikke fredningsværdig - kunne dog sættes i stand og have en landskabelig værdi. Af samme grund ikke henvendt mig til ejer. ** Seværdighedsforklaring ** Flot beliggenhed på skråning ned mod Roskilde Fjord. ** Sagsbehandlerkommentarer ** 8.10.87. Tinglyses (F53-3542). Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)