Børnehøi
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020405-24

Fredningsnr.
32271

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Stenkiste, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 23/12 1889, gdr. Hans Larsen. "Børnehøj", ca. 16 m i diameter, noget afgravet, med dobbelt jættestue; det nordøstlige af 11 bæresten, det sydvestlige af 10 bæresten. Gangene henholdsvis 6 og 5 m lange, med 3 og 2 dæksten. I NØ kiste med 2 større sidesten og småsten for enderne, dækket af 4 flade sten.
Undersøgelsehistorie  (19)
1887 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Børnehøi eller Baunehøi, hvori 2 Gangbygninger og, i Høiens nordøstl. Hjørne en lille Steenkiste, udgravne i 1887 af V.Boye (Mno. A 6937-A 6983). Skjænket til Fredlysning. Bevoksning: 1982: Græs

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Børnehøj", ca. 16 m i Diam., noget afgravet, med dobbelt Jættestue; det nordøstlige af 11 Bæresten, det sydvestlige af 10 Bæresten. Gangene henhv. 6 og 5 m lange, med 3 og 2 Dæksten. I NØ Kiste med en større Sidesten og Smaasten for Enderne, dækket af 4 flade Sten. [F2045/66].

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Antropo-/odontologisk analyse
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet

1979 Analyser af materiale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet

1979 Museal restaurering
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Dobbeltjættestuens gange og kamre blev oprenset for nedskreden højfyld og gulvene dækket med 5 cm stabilgrus. I det vestlige kammer blev to bæresten og en sidesten rettet op. I det østlige kammer blev en dæksten lagt tilbage på plads. Manglende tørmure i kamrene blev erstattet med nye. Se beretning.

1982 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udateret skitse.

1982 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Børnehøj, dobbeltjættestue. Højen måler ca 22x22x2,5 m, noget uregelmæssigt grundplan, gang mod SØ. Det nordlige kammer har 10 bæresten samt tørmur, ingen dæksten, 8 gangsten og 2 indgangssten samt tørmur og 3 gangdæksten. Det sydlige kammer har 10 bæresten og tørmur, ingen dæksten, 7 gangsten og 3 indgangssten, 2 gangdæksten og tørmur. Ingen synlige kister i kamrene. I det sydlige kammer lå lidt affald og der var lavet et mindre bål - fjernede det. Højen med lidt nedslidte stier og dyregange. I S-kamret var enkelte mindre sten nedfaldet. Jættestuen ligger ret højt på jævn moræneflade, nu i parklignende område i parcelhuskvarter, omtrent 30 m fra højen opsat fodboldmål - ikke påtalt. Parkeringsmulighed ca 50 m V for jættestuen. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret jættestue, hvor anlægget har en monumental virkning Bevoksning: 1982: Græs

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1986 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 6481/86
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 6481/86
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Undersøgelse og restaurering af dobbeltjættestue (1978 og 79), samt rapport over mindre restaurering 1973. [N01 beretningsnummer 6481].

1986 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2002 Museal restaurering
Journal nr.: NM 6481/86 (SN 2001-613-0205)
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dobbeltjættestuekamrenes mellemliggerlag var delvist nedbrudt. De ødelagte dele af lagene blev genopført. Gulvet i jættestuens kamre og gange blev ryddet for nedfalden højfyld. Gulvene fik derefter pålagt et lag af 6 m3 ærtesten. Jættestuens tørmure blev restaureret. Manglende tørmur blev erstattet med ny. Se beretning.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)