Sortebrødre Klostertomt
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020405-65

Fredningsnr.
322721

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Klosteranlæg, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Forsvarsvold, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Brolægning, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Vej, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Sortebrødre klostertomt. De under jordoverfladen eksisterende ruiner af Sortebrødre kloster må ikke beskadiges eller ændres. Tilføjelse til ejerdokument: Bebyggelse eller gravning i forbindelse med kloakarbejde eller lign. må kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (8)
1969 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: A.208/69
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1969 Tinglysning
Journal nr.: A.208/69
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
De under jordoverfladen eksisterende ruiner af Sortebrødre kloster må ikke beskadiges eller ændres. Bebyggelse eller gravning i forbindelse med kloakarbejde eller lign. må kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Sortebrødre klostertomt, ligger under jordoverfladen på Det adelige jomfruklosters grund (privat ejendom), ca 200 m fra offentlig vej, dog offentlige stier nærmere.

1996 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 1808
Roskilde Museum

1996 Museal udgravning
Journal nr.: 1808
Roskilde Museum
I Pederstræde fandtes dels brolægninger fra middelalderen og dels fundamenter til Sortbrødreklosteret. I Dronning Margarethes Vej fandtes byvolden og graven, et middelalderligt vejforløb, klosterets afgrænsning mod nord i form af en teglstensmur, samt det yderste af klosterkirkegården i nord.

1997 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (1)
Trap Danmark II, 3, Københavns Amt
1960