Maglehøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020406-2

Fredningsnr.
312828

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 10/5 1909, gdr. sognefoged Lars Jensen. Diplom "Maglehøj", i toppen større udgravning mod SØ; siderne mod V og SV stejlt, mod Ø temmelig stejlt afgravet.
Undersøgelsehistorie  (6)
1889 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Maglehøi. N-S 55' i Diameter. Toppen afgraven, dybe Nedgravninger imod S og V. I den sydlige Side er der fundet et Lerkar med brændte Ben og Bronzesager. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Maglehøj"; i Toppen større Udgravning mod SØ; Siderne mod V og SV stejlt, mod Ø temmelig stejlt afgravet.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Maglehøj. Højen er lidt kantet afpløjet, måler ca 20x20 m, højde 4 m med stejle sider. Spor af ældre afgravninger mod S og i toppen. Enkelte steder ses randsten. Der er enkelte mindre dyregange i højen og ligeledes nogle mindre stendynger (træer mod S). Højen ligger lige SØ for et stengærde og SV herfor en dyb delvist tilgroet grus/mergelgrav. Ligger på forholdsvis jævn moræne med vidt udsyn fra toppen (gennem de løvtræer der vokser omkring højen). På mark ca 100 m fra offentlig vej. Ikke påtalt stendyngerne for ejeren, ringe størrelse. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)