Lille Oldeshøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020406-11

Fredningsnr.
312829

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Gravrøse, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
"Urtepotten", højrest, 2 x 5 m, siderne til dels dækket af opstablede sten; i toppen et træ.
Undersøgelsehistorie  (9)
1850 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1850 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1889 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Oldeshøi, nu kun en opstablet Stendynge med en Tjørn. Deri fandtes i 1850 følgende Bronzesager: 3 hele og 3 ufuldstændige Knive, en Naal med Guldtraad, en Pincette, 2 ufuldstændige Syle, en Synaal og 5 Dobbeltknapper samt et Hængesmykke af Skifer. (Mno. 11354-11364). Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Urtepotten", Højrest, 2 x 5 m, Siderne tildels dækket af opstablede Sten; i Toppen et Træ.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Urtepotten. Højrest måler ca 8x8x2 m, kegleformet med lille flad top, hvor der vokser et træ. Højsiden under træer nederoderet (uden bevoksning). Op ad siderne ligger en del sten, flere støtter det område under træer, der har tendens til at skride - vil derfor ikke bede om at dem fjernet. På morænebakke, ned mod sumpet område mod NV, nær højrække mod S. Vidt udsyn. Ingen adgang ca 200 m fra markvej mod V og 400 m til offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Højresten ligger højt i landskabet, nær andre høje. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)