Sømhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020406-12

Fredningsnr.
312832

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 17/8 1931, gdr. H.P. Larsen, Lille Katrinebjerg. Diplom. Afmærkn.: MS 1931, J. Raklev. "Sømhøj", 7 x 35 m; noget afgravet i siderne og stort hul i toppen; overfladen ujævn. Foden afskåret mod øst og vest.
Undersøgelsehistorie  (5)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sømhøi, 100' i Diam., 23' høi; noget afgraven i Siderne; en stor Fordybning graven i Toppen. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Sømhøj", 7 x 35 m; noget afgravet i Siderne og stort Hul i Toppen; Overfladen ujævn. Foden afskaaret mod Ø og V.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Sømhøj. Stor høj, lidt kantet afpløjet mål ca 35x35x7 m. Der er spor af ældre afgravninger i siderne og en rektangulær fordybning i toppen, alle af ældre dato. Der er pløjet lidt for tæt på højfoden og i højen er flere rævegange, flere ret store. Højen ligger på en morændbakke ned mod Hove ådal. Højen indgår i en højrække med 3 store høje og fra toppen et vidt udsyn. På mark, ca 100 m fra offentlig vej. Ejer: bor på Ll. Katrinebjerg (gård mod SØ) bad om at pløje 0,5 m fra højen fremover, var indforstået. ** Seværdighedsforklaring ** Stor monumental høj med høj beliggenhed, indgår i højrække. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)