Rævhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020406-14

Fredningsnr.
312830

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Rævehøj", 25 x 15 m; 5 m høj; nordlige del sløjfet og stejlt afgravet; i toppen større hul; overflade ujævn.
Undersøgelsehistorie  (5)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rævhøi, stærkt afgraven. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Rævehøj", 25 x 15 m, 5 m høj; nordlige Del sløjfet og stejlt afgravet; i Toppen større Hul; Overflade ujævn.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rævehøj. Højen måler ca 25x15 m med Ø-V'lig længderetning, højde 5 m. Den nordlige side ret stejl med en større fordybning i toppen, ligeledes andre mindre afgravninger - alle af ældre dato. Muligvis en randsten synlig mod S. Rævegrave flere steder i højen. Mod S en mindre halmstak ved højfoden og enkelte sten - ikke påtalt. Ligger på morænebakke ned mod Hove ådal tæt ved mindre vandhuller og indgår i højrække - vidt udsyn fra toppen. Højspændingsledning mellem 2128,31-30. Omtrent 500 m til offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Monumental høj - indgår i højrække - høj beliggenhed med vidt udsyn. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)