Præstegrd.
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020406-16

Fredningsnr.
312833

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 37,5 x 15 m, 2 m høj. Randsten: S 13, V 2, N 16, i NØ-hjørnet stort brud, i SV lille indgravning. 20 m fra vest- enden dæksten over kammer.
Undersøgelsehistorie  (10)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Langdysse, V.t.Sv-Ø.t.Nø 110' lang; af den nordøstl. Ende er et Stykke sløifet; 22' bred. 60' fra den vsv Ende ligger en 8' lang og 6' bred Dæksten; Kamret fuldstændig jorddækket, Retning V-Ø; i den sydlige Side af Dyssen, indenfor og imellem 2 Randstene ses 2 Indgangsstene (Retning N-S); Rummet imellem dem er 1 1/3' bredt. Randstene: I den sydlige Side: 10 staaende, 3 væltede. I den vestlige Ende: 2 væltede. I den nordlige Side: 11 staaende, 2 væltede. I den østlige Ende: 2 væltede (den største 6 1/2' lang). Bevoksning: 1982: Græs

1890 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 37 1/2 x 15 m, 2 m høj. Randsten: S 13, V 2, N 16 i NØ-Hjørnet stort Brud, i SV lille Indgravning. 20 m fra Vest-Enden Dæksten over Kammer.

1964 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse mål ca 39x16 m (lidt større end tidligere anført), højde ca 2 m. Orientering Ø-V. Dyssekamret lidt Ø for midten, kun dæksten ses, ca 0,5 m over højen. Randsten mod S 12, V 2, N 13, Ø 2 nogle næsten tilgroede. Den NØ'lige del af højen ret afgravet, samt andre mindre afgravninger af ældre dato. Markvej fører tæt forbi, ca 200 m fra landevej. Ligger på ret jævn moræneskråning på kanten ned mod mose-/engdrag, nær 3128.34. ** Seværdighedsforklaring ** Forholdsvis velbevaret langdysse i åbent landskab med vidt udsyn. Bevoksning: 1982: Græs

1997 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 8066/99
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Henvendelse til Flemming Kaul N01, da anmelderen mente, at han havde fundet skåltegn på en dæksten til dyssen.

1998 Museal besigtigelse
Journal nr.: 8086/99
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
På den øst-vestvendte langdysse flade dæksten kunne iagttages ialt fem skåltegn, alle beliggende nær stenens østlige kant. Skåltegnene er ca 6 cm diameter, og er forholdsvis flade, d.v.s. ca. 0,5 cm dybe. Et enkelt tydeligere skåltegn har dog en dybde af ca. 1,5 cm.

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)