Præstegrd.
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020406-17

Fredningsnr.
312834

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 28/6 1909 16/10 1933, matr.nr. 2i. Afmærkn.: MS, mærkestenen på sidstnævnte langdysse var opstil- let i ældre tid; mærkestenen på førstnævnte genop- stilledes 1909 af museets bud, Raklev. Dyssekammer, aflangt-firkantet, af 4 bæresten og dæksten; 2 gangsten. Matr.nr. 2h: se Hvedstrup matr.nr. 1g. Matr.nr. 2i: se Hvedstrup Matr.nr. 1g.
Undersøgelsehistorie  (7)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Langdysse, Sv-Nø 40' lang, men stærkt afskaaren for begge Ender. I den nordøstlige Ende: a) Et halvt jordfyldt, kisteformet Kammer, Retning V-Ø. En Endesten imod V, 2 Stene paa hver Side; den østlige Ende tilsyneladende aaben, ved denne 2 Indgangsstene; den nordl. 2' fra Sidestenen og 2 5/6' lang, den sydl. 1 1/6' fra Sidestenen og 2' lang, Rummet imellem dem 2 1/6' bredt. En 7 1/3' lang Dæksten. Indvendig er Kamret 6 1/4' langt og i den vestl. Ende 2'10 1/2", i den østl. 2 1/4' bredt. 12 1/2' sv for a staar: b) Et Kammer, der ved Gravning er skredet fra hinanden og synes at have bestaaet af 4-5 store, kantreiste Stene og en stor Overligger. Randstene: Ved Dyssens sydvestl. Side ligge 3. Bevoksning: 1982: Græs

1890 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1909 Museal restaurering
Journal nr.: 311/09
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fund af lerklinig o.a. i sløjfet kammer.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, aflangt-firkantet, af 4 Bæresten og Dæksten; 2 Gangsten.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssekammer på kantet afpløjet høj, der måler 11x8 m (længderetning NØ-SV) højde 1 m over terræn. Mod N skåret af en markvej, i højkanten en sten. Dyssekammeret har 5 (ikke 4) bæresten og 2 gangsten, 1 dæksten, åbning mod Ø. Dæksten rager ca 1 m op over højen. Enkelte dyregange i højsiden. Ligger på ret jævn moræneskråning på kanten ned mod mose og engdrag, ca 10 m fra 3128.33. Adgang ad markvej tæt på højen, ca 150 m fra offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret dyssekammer nær langdysse, i åbent landskab med vidt udsyn. Bevoksning: 1982: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)