Hvedshøj
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020406-20

Fredningsnr.
312835

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Brandgrav i stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav i stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 22/7 1927, gdr. Peder Sørensen og hustru. Diplom Afmærkn.: 1929, S. Køhlert. "Hvedshøj", 35 x 45 m, 6 m høj; ujævn overflade; stejlt af- gravet i øst. Spor af gang rundt om.
Undersøgelsehistorie  (9)
1862 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Cand. Lorck overværede i 1862 udgravningen af den meget store "Hvedshøj" - egnens højeste punkt. Udgravningen startede ca. midt på højens sydside. Et stykke inde stødte man på en kiste af mindre sten med tang imellem. Kistens bund var dækket af en tyk træplade, hvorpå der lå brændte knogler. Under pladen (formentlig kistens nedfaldne trædække) lå et bronzesværd, hvis greb var omviklet med guldtråd samt en bronzepincet. I samme niveau som denne grav, men et stykke derfra fandtes en lignende kiste. Også denne havde en træplade i bunden, hvorpå de brændte ben lå. Over dem var anbragt et hængekar med åbningen nedad, og ved siden af dette lå en lang enægget kniv, en stor dobbeltknap med guldbelægning, en nål med "vorter" på hovedet, en syl samt endnu en enægget kniv, denne med korsformet grebknap. Begge grave dateres til yngre bronzealders periode IV.

1862 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hvædshøi, bevoxet med træer og Buske. N-S 141' i Diameter (et Stk. imod Syd er bortskaaret. V-Ø 112' i Diameter, 19' høi. Toppen er affladet og har en Fordybning, V-Ø er den 54' i Diameter, og noget afgraven i Siden imod S, hvor Lorck i 1862 fandt 2 Stenkister med brændte Ben, hver med en Bundplanke, og Bronzesagerne Mno. 20505-20513. Eieren har tilføiet, at da Benene og Bronzesagerne laa mellem Træ, maa hver Kiste ogsaa havt Dække af Træ. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1927 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Hvedshøj", 35 x 45 m, 6 m høj; ujævn Overflade; stejlt afgravet i Øst. Spor efter Gang rundt om.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Hvedshøj. Høj kantet afpløjet mål ca 45x35 m, højde 6 m, orientering NV-SØ. Højen er ujævn med spor af ældre grusgravning mod SØ, hulninger på toppen og i siden mod V, desuden såvel ældre tilgroede stier som nye afslidte. Intet tegn på knallertkørsel længere. I den nu tilgroede grusgrav ligger en del sten i lavningen, ikke påtalt. Beliggenhed på moræneflade med vidt udsyn ned mod Maglemose å og Skelbæk grøft - helt til Roskilde. Ligger nær rasteplads med stilhen over højen. ** Seværdighedsforklaring ** Højen meget stor, vidt udsyn fra toppen. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)