Borghøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020406-22

Fredningsnr.
312836

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (6)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)

Stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)

Brandgrav i trækiste, Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Yngre bronzealders kiste i rest af "Borghøj"; kisten 0,77 x 0,45 m, af 5 bæresten (een i den ene side og 2 i den anden, een for hver ende) og tre dæksten.
Undersøgelsehistorie  (10)
1889 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Borghøi, overpløiet; ved Pløining ere mange Stene fundne i den. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1930 Museal udgravning
Journal nr.: 214/30
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I januar 1930 gav ejeren tilladelse til, at der blev gravet jord af Borghøj - i forvejen var der kørt 100 læs af højfylden bort og anvendt til planering på Hvedstrup kirkegård. Under det aktuelle gravearbejde stødte tjenestekarlen på en stor flad sten, der lå over en stenkiste med brændte menneskeknogler fra yngre bronzealder (Grav A). Fundet anmeldtes til Nationalmuseet af en lokal læge, der kort efter også indleverede de fundne oldsager (en enægget kniv med ornamentik på blad og greb, en syl med bevaret træskaft og en dobbeltknap). Han kunne samtidig oplyse, at der var dukket endnu en grav op. Også denne (Grav B) viste sig at være fra yngre bronzealder. Der var tale om en sammenfalden og noget forrådnet egebulkiste, ca. 2 x 0,5 m i retning øst-vest. Den var anbragt på et underlag af hovedstore sten, omgivet af en stenpakning og formentlig også af et lag tang. I kisten lå en aflang dynge brændte knogler, og oven på den var gravudstyret placeret. Det omfattede et bronzesværd med næsten helt bevaret fæste af horn og med guldbelægning på sidekanter, grebknap og ved overgangen til klingen, en dobbeltknap ligeledes med guldbelægning, en ragekniv og en nål med knopper på hovedet ("vortehovednål"). Nationalmuseet foretog derefter en udgravning, og på bunden af højen fandtes en stor stendynge, som dækkede over den centrale grav, en bortrådnet egekiste (Grav C). Graven indeholdt et bronzesværd med rester af træskede, to tutuli ligeledes af bronze, to små bronzespiraler samt to ravperler. Desuden var den dødes tænder bevaret ligesom rester af det koskind, han havde været indsvøbt i. Der skal tidligere, omkring 1870, være fundet flere grave i højen.

1930 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Journal nr.: 214/30
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Yngre Bronzealders Kiste i Rest af "Borghøj"; Kisten 0,77 x 0,45 m, af 5 Bæresten (een i den ene Side og 2 i den anden, een for hver Ende) og tre Dæksten.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1964 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Museal grafisk eller digital dokumentation
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenkiste(?) på "Borghøj". Det fredede område måler ca 5x3 m (retning N-S) højde ca 0,8 m over terræn. Det er en græsklædt højning med tilgroede og ophobede marksten, så kisten ikke kan ses. Da jeg ikke mener ejeren kan sætte den istand, har jeg ikke påtalt stendyngen. Ligger på større ret flad morænebakke med vidt udsyn også til andre anlæg, ca 300 m fra offentlig vej - ingen adgang. Den ligger på en nedpløjet høj ca 25 m i diam, bevaret højde ca 1,0 m over terræn - den overpløjede høj burde fredes. Ejeren bor ikke på Gammelsøgård men driver jorden, bad bekendte (jeg tilfældigt mødte) bede ham om at undlade at lægge flere sten på højen. ** Seværdighedsforklaring ** Flot landskabelig beliggenhed med vidt udsyn. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)