Lille Stengelhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020407-8

Fredningsnr.
30272

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav i stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 375 - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Stengelshøj", 10 x 15 m, 1,5 m høj, ujævn overflade.
Undersøgelsehistorie  (7)
1842 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1889 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Stengelhøi. V-Ø 58' i Diameter, nu kun 5-6' høi. Deri har C.F.Herbst fundet smaa Steenkister med brændte Ben og Bronzesager, midt paa Høiens Bund laa en større Steen, hvorunder et forrustet, c 3" langt Stk. Jern med Levninger af fint Tøi (Mno. 11609-11612). Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Stengelsehøj", 10 x 15 m, 1 1/2 m høj, ujævn Overflade.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stengelshøj. Højen måler 15x10 m (længderetning Ø-V) og er bevaret i ca. 2 m' højde, der er dog spor af flere ældre gravninger særligt i højens top. Højen er noget nedslidt med spor af tværgående knallertkørsel og mod S er der erosion af højens fod og lidt op ad siden, mod Ø dyregange, mod N 2 synlige randsten. Jeg bad ejeren om at pløje mindst 0,5 m fra sydsiden. Højen ligger i et vejkryds i ret højt fladt morænelandskab med et godt udsyn over Roskilde Fjord. Mulighed for parkering mellem vej og høj i bred græsrabat. (Sidste billede - stærkt regnvejr). ** Seværdighedsforklaring ** Ret stor høj beliggenhed med vidt udsyn over Roskilde Fjord. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)