Blodhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020407-3

Fredningsnr.
302710

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Blodhøj", 1,5 x 8 x 15 m. Største bredde i Ø-V retning. Højsiderne afgravet både i N og S med stejle skrænter, specielt mod N. I have.
Undersøgelsehistorie  (4)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Blodhøi. Nu er den lav og flad men høit beliggende; ca. 50' i Diameter Sv-Nø. Den bestaaer øiensynlig af en Mængde større og mindre Stene. Bevoksning: 1983: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Blodhøj", lille stærkt forgravet flad Høj; nordl. Halvdel overpløjet; i Sydsiden stort Indhak. Nyplantede Graner. 1 1/4 m høj. 15 x 8 m.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Blodhøj. Aflang høj, N-S, mål ca. 1,5x15x8 m i et mindre grønt område mellem parcelhuse, muligvis have til huset mod NØ. Området er velholdt og på højen vokser græs (slået) graner, fyr og løvbuske, så der er ret tæt. Omtrent 10 m N for højen er der lavet et kunstigt dyssekammer, med sten fra højen. Beplantningen ca 20 år gammel. Den ligger ret højt ved kant af bakke ved skråning mod S og V, det ses dog ikke nu, hvor højen er helt indeklemt i nyere parcelhusbyggeri. Omtrent 20 m til lukket vej og 80 til villavej. Højens overflade er tilsyneladende ret jævn - centralgrav antagelig bevaret og er derfor fredningsværdig. Jeg talte med beboer i hus mod NØ - gennem et vindue, han havde ikke tid til at komme ud. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Ber. 8.10.87. Tinglyses. M.B. (F53-3539). Bevoksning: 1983: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)