Spraglehøi
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020407-5

Fredningsnr.
30271

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 16/9 1889, gdr. Ole Rasmussen. "Spraglehøj", 4,5 x 20 m. 16 randsten ses. I toppen to større fordybninger.
Undersøgelsehistorie  (6)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Spraglehøi (118' over Havets Niveau); 13-14' høi. 64' lang paa den sydlige Side ved Foden, som er afgraven, paa det sydøstl. Hjørne staae 4 middelstore Stene af en Kreds, paa en 14' lang Strækning. Fodens østlige Side er 62' lang, og her sees 12 middelstore Stene, hvoraf flere dog kunne være flyttede ind fra Marken. Det nordøstlige Hjørne er ved Foden 22' langt, den buede Nordside 70' lang. Diameteren fra NNø til SSv udgjør 93'. I Toppen er der to større Fordybninger. Høien er fredlyst. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Spraglehøj", 4 1/2 x 20 m. 16 Randsten ses. I Toppen to større Fordybninger.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Spraglehøj. Højen er i ret fin stand med to ældre nedgr. Der er dog pløjet for tæt på højfoden mod syd, hvor en randsten mod SØ er skubbet lidt ud ad leje. jeg har skriftligt meddelt ejeren (jeg ikke traf hjemme) om at pløje 0,5 m fra højen fremover mod syd, samt fjerne lidt affald og dække et par småhuller. Intet skur eller telefonmast ved højfoden mere. Mål: 4,5x24,0x24,0 m. Genbesigtigelse. 21/12-83. Der var pløjet et stykke uden om højfod, så randstenen ikke er så udsat for at blive skubbet. Affald er fjernet, og de nævnte småhuller er dækket med muld og grus. En ældre dame (ejer på gården mod NV) havde selv sammen med nabobørn gjort højen i stand og givet besked til forpagter om at holde bedre pløjeafstand. Randstenen er for tung til, at jeg selv kan sætte den på plads. Glemte at få ejers navn. ** Seværdighedsforklaring ** Højen er stor, ligger højt i landskabet på en skråning ned mod Roskilde fjord, nær en nedlagt vej med parkeringsmuligheder. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)