Jyllinge
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020407-50

Fredningsnr.
302742

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Vejdæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1750 - 1799 e.Kr.)

Fredningstekst
Vejdæmning med vildtbanesten. Resterne af en gammel stenfyldt vejdæmning, hvis sydlige ende kun hæver sig svagt, medens den nordlige ned mod Værebro Å rejser sig til ca. 1,10 m over det omgivende terræn. Dæmningen er græsklædt men iøvrigt ubevokset. Indbefattet i fredningen er den ved vejdæmningens sydlige ende stående vildtbanesten, der bærer følgende indskrift under en indhugget krone: C 7 - W D K A - 1775. Der må således på dette mindesmæke ikke rejses bygninger af nogen art. Mindesmærket må ikke fjernes, ej heller beskadiges ved gravning, pløjning, bortkørsel af sten og jord, tilkørsel af sten, jord eller affald eller på nogen anden måde forstyrres. Grænserne for arealet, der er underkastet disse fredningsbestemmelser, findes angivet på vedlagte opmåling og omfatter det areal på matr.nr 1a og 6c, der begrænses af den med rødt optrukne linie, hvis forløb i terrænet er afmærket med betonskelpæle. Matr.nr. 6c: Vejdæmning med vildtbanesten. I skellet til Jyllinge matr.nr. 1a.
Undersøgelsehistorie  (6)
1954 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1955 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Vejdæmning med vildtbanesten.

1982 Museal berejsning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
En vildtbanesten med indskrift og årstal 1775 står i kanten af en dårlig markvej ved nedre og øvre Lilleværebro. Stenen står i forlængelse af en vejdæmning i engen ved Værebro å. Markvejen er ved stenen fyldt op med grus og småsten, ret sjusket påført. Vejdæmningen strækker sig ca. 4 m fra Vildtbanestenen mod åen, og der anes også dæmningsrest på den anden side?, bredde ca 3-4 m, bevaret ca. 0,5-1,5 over terræn, græsbevokset med en hel del sten, flere synlige antagelig fyld fra markerne. Enkelte buske gror på dæmningen, og der ligger lidt affald. Efter samråd med K.E.Høgsbro, rettes der ikke henvendelse til ejeren. Mål: 1,5x125,0x4,0 m. ** Seværdighedsforklaring ** Dæmningen er topografisk velplaceret ved en lav ådal - adgang kun for gående eller cyklister. Bevoksning: 1982: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2015 Registreringsprojekt/vejspor
Kulturstyrelsen
"DKC 020407-50: Jyllinge. Fredet vejdæmning m. vildtbanesten (fred.nr. 3027:42 og endnu ikke fredede hulvejsspor NØ for dæmning."

Litteraturhenvisninger  (0)