Søgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020408-4

Fredningsnr.
312715

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/1 1882, propr. E. Kornerup. Langdysse, 15 x 10 m, med kammer af 4 bæresten og 1 dæksten
Undersøgelsehistorie  (9)
1864 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1864 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Langdysse, fredet. 58' lang N.t.Nv-S.t.Sø, 27-28' bred. 13' fra den sydl. Ende et Kammer, Retn. Sv-Nø; i Nø en Endesten, 2 Stene paa hver Side, i Sv en Tærskelsten, 1 1/2' lavere end de andre, 1 Dæksten, 10 5/12' lang og paa det Bredeste 8 1/6' bred. Kamret er halvt jordfyldt, svagt femkantet, nærmest dog kisteformet. Indvendig: I den vestlige 3 11/12' bredt, indtil Tærskelstenen 6'3 1/2" langt. Randstene: I den sydl. Ende: 1 staaende, 3 væltede (nede ved Foden). I den vestl. Side: 2 staaende, 1 væltet. I den nordl. Ende: 3 væltede (den største 7 1/2' lang). I den østl. Side: 1 staaende, 1 væltet. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1890 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 15 x 10 m, med Kammer af 4 Bæresten og 1 Dæksten.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse mål ca 18x11 m (lidt større end tidligere angivet), høj ca 2,5 m over terræn med dæksten, der rager yderligere 1 m op. Orienteret N-S. Mod S et dyssekammer med 4 bæresten og 1 dæksten? En hel del randsten er bevaret andre væltet ned/delvist tilgroet. Ligger på en skråning mod N ned mod en lavning med mose; nu losseplads, i et svagt bølget morænelandskab, ret vidt udsyn, ca 50 m fra offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Tilgroet langdysse i et åbent landskab. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2020 Privat besigtigelse
Roskilde Museum
Arkæologistuderende Christian Koch, observerende mindst 9 skåltegn på overliggeren, da han eksperimenterede med affotografering af stenens overflade.

Litteraturhenvisninger  (0)