Taagerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020408-5

Fredningsnr.
31276

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 13 x 8 m; kammer af 3 dæksten og bæresten. Rand- sten: S 3, N 3, V 4, Ø 3. NMI: ....3 bæresten og dæksten......
Undersøgelsehistorie  (9)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Langdysse. S.t.Sv-N.t.Nø 40' lang, 26' bred. Paa Midten et kisteformet Kammer, Retn. V.t.Nv-Ø.t.Sø. Imod V en Endesten, 1 Sten paa hver Side, 1 Overligger (10' lang V-Ø, 10 1/4' lang S-N); Kamret er aabent i Ø, hvor der er en Udgravning til Høiens østl. Side. Kamret er indvendig: 5 1/3' langt,4' 5 1/2" høit; Breden: i den vestl. Ende 3'4 1/2", i den østl. 2 1/2'. Randstene: I den sydl. Ende: 2 væltede, 1 hældende indad (6 1/4' lang). I den vestl. Side: 4 staaende. I den nordl. Ende: 1 væltet, 2 hældende indad. I den østl. Side: 2 staaende, 1 væltet. Langdyssen er kjøbt til Fredlysning. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1890 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 13 x 8 m; Kammer af 3 Bæresten og Dæksten. Randsten: S 3, N 3, V 4, Ø 3.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1958 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1959 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 926/59
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1959 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 926/59
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fund af knogler og skår fra kammeret.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, mål ca 12x8 m, højde 1,4 m med dæksten der rager 0,8 m derover, orientering NV-SØ. I midten et kammer med 3 bæresten og dæksten, åbning mod Ø. Liggende på pløjemark ca 20 m Ø for landevej, uden adgang, på skråning mod V til en mindre lavning - vid udsigt bl.a. til Roskilde Fjord. Store Randsten mod S 3, N 3, V 4, Ø 3. Muligvis rest af tørmur i kammeret (dårlig belysning). En hyld vokser ved indgang. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret med beliggenhed med vidt udsyn. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)