Taagerup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020408-5

Fredningsnr.
31276

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Langdysse, 13 x 8 m; kammer af 3 dæksten og bæresten. Rand- sten: S 3, N 3, V 4, Ø 3. NMI: ....3 bæresten og dæksten......
Undersøgelsehistorie

1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Langdysse. S.t.Sv-N.t.Nø 40' lang, 26' bred. Paa Midten et kisteformet Kammer, Retn. V.t.Nv-Ø.t.Sø. Imod V en Endesten, 1 Sten paa hver Side, 1 Overligger (10' lang V-Ø, 10 1/4' lang S-N); Kamret er aabent i Ø, hvor der er en Udgravning til Høiens østl. Side. Kamret er indvendig: 5 1/3' langt,4' 5 1/2" høit; Breden: i den vestl. Ende 3'4 1/2", i den østl. 2 1/2'. Randstene: I den sydl. Ende: 2 væltede, 1 hældende indad (6 1/4' lang). I den vestl. Side: 4 staaende. I den nordl. Ende: 1 væltet, 2 hældende indad. I den østl. Side: 2 staaende, 1 væltet. Langdyssen er kjøbt til Fredlysning. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1890 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 13 x 8 m; Kammer af 3 Bæresten og Dæksten. Randsten: S 3, N 3, V 4, Ø 3.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1958 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1959 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1959 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fund af knogler og skår fra kammeret.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, mål ca 12x8 m, højde 1,4 m med dæksten der rager 0,8 m derover, orientering NV-SØ. I midten et kammer med 3 bæresten og dæksten, åbning mod Ø. Liggende på pløjemark ca 20 m Ø for landevej, uden adgang, på skråning mod V til en mindre lavning - vid udsigt bl.a. til Roskilde Fjord. Store Randsten mod S 3, N 3, V 4, Ø 3. Muligvis rest af tørmur i kammeret (dårlig belysning). En hyld vokser ved indgang. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret med beliggenhed med vidt udsyn. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.