Kjeldsbjerggaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020408-7

Fredningsnr.
31275

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 25/8 1932, gdr. Viggo Jensen og hustru, Kjeldsbjerg- gaard. Diplom Afmærkn.: MS 1932, S. Køhlert. Høj, 4 m høj; i toppen et hul; siderne afgravet i Ø, NØ og SØ.
Undersøgelsehistorie  (6)
1889 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høi, afgraven paa Siderne; i den østl. Udkant ere Lerkar med brændte Ben fundne. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 m høj; i Toppen et Hul; Siderne afgravet i Ø, NØ og SØ.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj af rundet form, mål ca 16x16 m, højde 4 m. Højen har ret stejle sider og gamle afgravningshuller synligt mod SØ, N, hvor den øvre del mangler. Højen er ret gennemhullet af en rævegrav (i brug), i kanten af rævegraven foroven kan man se sten i hullet. Højen højt placeret i terrænet med vidt udsyn over bølget moræne, på dyrket mark lige syd for stendige, ca 150 m fra markvej og 250 m offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Flot beliggenhed - dog ingen adgangsforhold. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)