Dilhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020408-11

Fredningsnr.
31279

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 17/8 1931, sognefoged gdr. H. Dilling-Hansen og hu- stru, Føljegaard. Diplom Afmærkn.: MS 1931, J. Raklev "Dilhøj", 4 x 27 m; N- og S- siderne stejlt afgravet; over- fladen ujævn.
Undersøgelsehistorie  (6)
1889 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dilhøi; afgraven i den nordl. og sydl. Side; den har været omsat med store Stene, hvoraf flere endnu staa i den østl. Side. V-Ø 88' i Diam., 13' høi. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Dilhøj", 4 x 27 m; N- og S-Siderne stejlt afgravet; Overfladen ujævn.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dilhøj. Høj, rundet form mål ca 27x27 m, højde 5 m (højere end tidligere beskrevet). Ret stejle sider, overfladen ganske lidt ujævn. Højen ligger ret højt i landskabet på NØ-vendt skråning ned mod ådal og Roskilde fjord. Ligger ca 400 m S for offentlig vej på dyrket mark - uden adgang/markveje. Ganske få marksten ved højfoden mod Ø, ikke påtalt. Ejer: se 3127.10. ** Seværdighedsforklaring ** Stor velbevaret høj, ret højt i landskabet med vidt udsyn, nær andre oldtidsminder. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)