Føilegrd.
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020408-12

Fredningsnr.
312710

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 17/8 1931, sognefoged gdr. H. Dilling- Hansen og hustru, Føjlegard. Diplom Afmærkn.: MS 1931, J. Raklev. Langdysse, 19,5 x 11 m. 2 sidesten af kammer; sydligere 2 større sten. Randsten: V 2, S 11, Ø 2, N 4.
Undersøgelsehistorie  (6)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En langdysse, 59' lang V.y.Nv-Ø.t.Sø, 31' bred. Den har havt 2 Kamre; det vestl. er sløifet og et Hus staar paa dets Plads; af det østl. Kammer ( 15 /12' fra Dyssens østl. Ende) staa 2 Sidestene (Retn. V.t.Nv-Ø.t.Sø). Kisten har været 5' lang og 1 3/4' bred. Randstene: I den vestl. Ende: 2 væltede (den største 9 1/2' lang). I den sydl. Side: 5 staaende, 6 væltede. I den østl. Ende: 1 staaende, 1 væltet. I den nordl. Side: 2 staaende, 2 væltede. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 19 1/2 x 11 m. 2 Sidesten af Kammer; sydligere 2 større Sten. Randsten: V 2, S 11, Ø 2, N 4.

1958 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, mål ca 20x11 m, højde ca 2 m med bæresten til kammer ca 10 cm over højen (i lidt lavere liggende ende), orienterret Ø-V, 2 bæresten Ø-V retning til kammer i den østlige ende, med 4 mindre marksten på S-siden, næppe dæksten. Randsten V 2, S 11, Ø 2 N dækket af marksten og kvas, der ligger flere steder på højen. Placeret på NØskråning ned mod dyrebro, ret høj beliggenhed med vidt udsyn, på mark ca 0,5 km S fra landevej - uden adgang. Ejer og adresse på berejserblanket. Aftalt, at han skulle rydde højen inden vinter - han var indforstået. Genbesigtigelse 27/12-83. Ejer havde endnu ikke fjernet sten, han lovede at sørge for det samt undlade at lægge sten fremover. der er nu vintersæd - efter høst. Stenene er af ældre dato, og der er ikke så mange - jeg mener, sagen kan afsluttes nu. ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse i åbent landskab, nær andre fortidsminder. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)