Føilegrd.
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020408-13

Fredningsnr.
312711

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 17/8 1931, sognefoged, gdr. H. Dilling- Hansen og hustru, Føjlegaard. Diplom Afmærkn.: MS 1931, J. Raklev. Dyssekammer af 4 bæresten og 1 dæksten.
Undersøgelsehistorie  (6)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Langdysse, V.t.Sv-N.t.Nø 29' lang, 23 1/2' bred. Et tildels jordfyldt Kammer, Retn. V-Ø, imod V en Endesten, 1 Sten paa hver Side, den østl. Endesten er svaiet ud; 1 Dæksten ( 6 1/3' lang, bredest 6'), paa dens forvitrede Overflade ses enkelte "cups". Kamret er indvendig: 3 3/4' bredt og 4 1/2' langt. Randstene: 1 den vestl. Ende: 1 staaende, 4 væltede. I den sydl. Side: 2 væltede. I den østl. Ende: 5 væltede. I den nordl. Side: 1 staaende, 5 væltede. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1931 Museal restaurering
Journal nr.: 29/31
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sløjfet undtagen Kamret, der er FM 1931. Restaureret 1931.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer af 4 Bæresten og 1 Dæksten.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssekammer med 4 bæresten og 1 dæksten med åbning mod Ø. Mål ca 3,5x3,5 m (bevaret højrest) ca 0,5 m høj med dæksten der rager ca 1 m op over højen. Ligger på nedre del af et NØ vendt bakkehæld mod ådal, vidt udsyn, på mark ca 800 m fra landevej - ingen adgang. Et par marksten anbragt på højen mod NV + Ø, ejer (se 3127.10) - påtalt det er forbudt at lægge sten op ad oldtidsminder. ** Seværdighedsforklaring ** Dyssekammer i åbent landskab, nær andre fortidsminder. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)