Taagerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020408-15

Fredningsnr.
312713

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
En sidesten og en mægtig dæksten af dyssekammer.
Undersøgelsehistorie  (5)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et ødelagt Kammer, kun den ene, i Ulave bragte Sidesten og den væltede Overligger ere tilbage. Kamret maa efter Overliggerens Retning have havt østl.-vestl. Retning. I en Lavning mod N ligge 3 store Stene. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Sidesten og en mægtig Dæksten af Dyssekammer.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
En dyssetomt, 4-kantet afpløjet, mål ca 11x8 m, højde ca 0,6 m med dæksten der rager yderligere 1 m op. Dyssekammer med 2 bæresten (1 mod V og 1 mod N) med en stor skråtliggende dæksten. I den nordlige ende en tilvokset hulning, hvor der ses en stor randsten? omtrent 2 m fra kammeret. Denne hulning fyldt med marksten og tømmer, burde dækkes med muld i stedet for at blive fjernet. Dyssen ligger på svagt bølget moræneflade mellem 2 mose/lavninger. Ingen adgang, langt fra offentlig vej, ca 200 m fra markvej, ca 800 m fra offentlig vej. Navn og adresse på berejserblanket. Gav skriftligt ejer besked om ikke at lægge sten ved dyssen fremover, traf ingen hjemme. Genbesigtigelse 27/12-83. Der var ikke lagt flere sten ved dyssen, men der lå lerduer på dyssens højrest og 1 papæske med lerduer i den stenfyldte lavning. Fik af ejerens far at vide (nr. 3127.9-12), at der var skydebane V for mosehul mod Ø, ejes af Roskilde Jagtfor- ening, formand kørerlærer Erik Madsen (rette henv.). Der ses en mindre blåmalet træhytte, afstand ca 75-100 m? (kontroll. 4-cm kort). Jeg opdagede skåltegn på dækstenens østside - ekstra påkræ- vet at dyssen ikke bliver beskudt! Jeg ryddede dyssen for lerduskår. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)